12.ROČNÍK BRATISLAVSKÉHO NOČNÉHO BEHU TELEKOM NIGHT RUN 2020

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj, BE COOL Bory, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z.

Termín: 10.10.2020

Miesto: Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia: 15:30 – 22:00 hod.

Štart behu: 18:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

(štart behu bude prebiehať vlnovým spôsobom na viacero od seba nezávislých a oddelených štartov, pričom detaily a časové rozpätie štartu zverejní hlavný organizátor v priebehu mesiaca júl a august)

Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica

Trať:10 km– mestský okruh vedúci cez mestské časti Staré mesto a Petržalka -s pevným povrchom

Časový limit: 1,5 hodiny v rámci štartu jednej vlny

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:             
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič 
Športový riaditeľ: Erik Baláž
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič   

Hlavný rozhodca: Branislav Droščák
Inštruktor rozhodcov: Ján Koštial

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 3000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a detailov uvoľňovania opatrení, môže byť toto číslo navýšené. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie:   on-line pred podujatím

Dôležité upozornenie: V rámci prihlasovacieho formuláru uveďte svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2019), resp. čas dosiahnutý v roku 2019 alebo 2020 na podujatí s dĺžkou trate         10 km. Štartový koridor bude rozdelený na 3 zóny podľa zadaného času. Detailná zonácia bude zverejnená na stránke podujatia pred jeho začiatkom. Podľa zaradenia do danej zóny bude pretekárovi určený aj presný čas štartu jeho behu.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. 

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:
15 €         pre prvých 2000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové číslo         1 – 2000
17 €         pre ďalších prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 2001-.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 26.09.2020 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE NAŠICH VERNÝCH

Bežci, ktorí sa zúčastnili 11 ročníkov (6 bežcov) podujatia a majú záujem štartovať aj na 12. ročníku podujatia, v prípade ak napíšu do 31.08.2020 na tomas@becool.sk, získajú od organizátora bezplatné štartovné a účastnícke tričko k tomu !!!

Bežci, ktorí sa zúčastnili 10 ročníkov (16 bežcov) podujatia a majú záujem štartovať aj na 12. ročníku podujatia,v prípade ak napíšu do 31.08.2020 na tomas@becool.sk, získajú od organizátora bezplatné štartovné !!!

Možnosti platenia štartovného: platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhradyvám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine

Kategórie:   

Muži:

• M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2004)

• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)

• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)

• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

• Ž 39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2004)

• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)

• Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)

• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Vyhlasovanie výsledkov:

 Muži:

• M absolútne poradie

• M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2004)

• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)

• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)

• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

• Ž absolútne poradie

• Ž 39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2004)

• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)

• Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)

• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel v Eurovea, Pribinova ulica, Námestie M.R.Štefánika:

– 08.10.2020 do 09.10.2020 vždy v čase od 12:00 do 18:00 hod.
– 10.10.2020 od 10:00 do 16:00 hod.

Štartovné zahŕňa:       

  • štartové číslo s menom a zabudovaným čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 11.09.2020),
  • medailu po prebehnutí cieľom,
  • občerstvenie na trati,
  • občerstvenie po dobehu do cieľa,
  • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
  • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
  • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
  • možnosť odložiť si osobné veci, bicykel v úschovni.

Funkčné účastnícke tričko Alpine Pro s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 15 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).  

Štartové zóny: V rámci prihlasovacieho formuláru nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2019), resp. čas dosiahnutý v roku 2019 alebo 2020 na podujatí s  dĺžkou trate 10km. Štartový koridor bude rozdelený do 3 zón podľa zadaného času. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom. Zaradenie do príslušnej zóny podľa reálnej výkonnosti bežca umožní organizátorovi zorganizovať od seba nezávislé štarty skupiny bežcov s rovnakou, resp. veľmi podobnou výkonnosťou, čo bude mať za následok homogénny a jednoliaty prebeh danej skupiny bežcov na trati bez výraznejších časových rozostupov medzi najrýchlejšími a najpomalšími v rámci každej zóny.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a
s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený! Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com . Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Vecné ceny: 

– Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.
– Vecné ceny získajú aj prví traja muži a prvé tri ženy v jednotlivých vekových kategóriách

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a odloženia bicyklov bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na bratislavamarathon.com.

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.


Upozornenie: Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovky. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti asprávania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmyslepríslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner

Hlavný partner
Top partner
Auto partner
Športový partner
Partneri

Mediálni partneri
S podporou