23.6.2019

Beh olympijského dňa

TERMÍN:

23.06.2019

MIESTO:

Park pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica

ŠTART:

od 10:00 hod.

Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (od A po F), samostatne chlapci a dievčatá.

ÚČASTNÍCKY LIMIT: 

800

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE: 

• A – do 5 rokov (rok narodenia 2014 a mladší) – 300 m
• B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2012 a 2013) – 300 m 
• C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 600 m
• D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2008 a 2009) – 600 m
• E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 900 m
• F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 900 m

ŠTARTOVNÉ:

PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):

 • On-line prostredníctvom predpredaj.sk 
 • Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania podujatia od 8:00 do štartu disciplíny „Beh olympijského dňa“, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit!!! 

PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL 

BANSKÁ BYSRICA: BILLA – Čergovská 1, Banská Bystrica

PREZENTÁCIA v Bille (piatok – sobota)

 • 21.06.2019 – v čase od 12:00 do 18:00
 • 22.06.2019 – v čase od 12:00 do 18:00

MERANIE ČASOV  A VÝSLEDKY:

Do výsledkov budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí  mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

 • V kategórii A a B je možná účasť rodičov na behu spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny!!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré bežia samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.
 • Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až F,
 • Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci,
 • Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú 3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie).

ODMENY:

Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

Bicykel olympijského dňa (bicykle, odrážadlá alebo kolobežky)

TERMÍN:

23.06.2019

MIESTO:

Park pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica

ŠTART:

od 11:40 hod.

Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A, B a C) samostatne chlapci a dievčatá.

ÚČASTNÍCKY LIMIT: 

600

DĹŽKA TRATE A KATEGÓRIE: 

 • A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2012 až 2015) – 600 m  
 • B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2008 až 2011) – 900 m
 • C – od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2007 až 2004) – 1200 m

ŠTARTOVNÉ:

PRIHLASOVANIE (REGISTRÁCIA):

 • On-line prostredníctvom predpredaj.sk
 • Osobne počas prezentácie už priamo na podujatí. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania podujatia od 8:00 do štartu disciplíny „Bicykel olympijského dňa“, pokiaľ sa nenaplní účastnícky limit!!! 

PREZENTÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV A VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSEL 

BANSKÁ BYSRICA: BILLA – Čergovská 1, Banská Bystrica

PREZENTÁCIA v Bille (piatok – sobota)

 • 21.06.2019 – v čase od 12:00 do 18:00
 • 22.06.2019 – v čase od 12:00 do 18:00

MERANIE ČASOV  A VÝSLEDKY:

Do výsledkov budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov! Organizátor zverejní po podujatí na mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

 • V kategórii A je možná účasť rodičov na pretekoch spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny!!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré pretekajú samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.
 • Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až C,
 • Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci,
 • Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú 3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie).

ODMENY:

Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny. Budeme vyhlasovať zvlášť bicykel. Odrážadlá a kolobežky budú vyhlásené spolu.