TELEKOM PODPORÍ SUMOU 10.000€ TRÉNEROV NAŠICH NAJLEPŠÍCH BEŽCOV

12. ročník Telekom Night run organizovaný v jeho klasickej forme mal byť tento rok súčasťou Bežeckého pohára (BP) Slovenského atletického zväzu – atraktívneho seriálu 16tich bežeckých podujatí organizovaných počas celého roka. Napriek tomu, že Telekom Night Run sa vplyvom okolností ohľadom pandémie Covid-19 uskutoční len vo forme virtuálnych pretekov, je nám potešením predstaviť vám absolútne jedinečnú podporu, ktorá bude tento rok s konaním obľúbeného nočného behu spojená.

Slovak Telekom, dlhoročný generálny partner podujatia Telekom Night run, sa rozhodol v tomto pre šport veľmi náročnom období podporiť trénerov našich najlepších bežcov a bežkýň umiestnených do 10. miesta v celkovom poradí Bežeckého pohára za rok 2020 a prispieť tak sumou 10.000€, ktorá bude rozdelená rovnomerne medzi týchto trénerov na konci súťažného obdobia.

Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko, Slovak Telekom: „Telekom si uvedomuje, ze šport a kultúra sú momentálne oblasti, ktoré sú najviac postihnuté dopadmi koronakrízy.  Preto sme sa ako generálny partner Telekom Night Runu rozhodli venovať finančnú sumu 10.000€ na adresnú pomoc trénerom našich najlepších bežcov. Ich podpora a pomoc pri napredovaní bežcov a pri rozvoji mladých talentov je jedinečná, vkladajú do nej svoje srdce tak ako my vkladáme to svoje do organizácie Telekom Night Runu. Veľakrát sa však práve na nich zabúda. Preto naša podpora smeruje práve im, aby sme im aspoň čiastočne pomohli preklenúť momentálnu nepriaznivú situáciu a aby sme im vyjadrili vďaku za ich dlhoročnú prácu.“

Takáto unikátna a netradičná podpora a v konečnom dôsledku aj forma ocenenia tých, ktorí stoja veľakrát v úzadí úspechov športovcov, veľmi potešila a oslovila aj prezidenta Slovenského atletického zväzu, Petra Korčoka: “Finančnú podporu pre trénerov najlepších bežcov a bežkýň zo súťaže BP SAZ 2020 od Slovak Telekom v spolupráci s agentúrou BE COOL, sme veľmi privítali. Práve tréneri sú tí, ktorí motivujú športovcov k ich aktivitám v tomto pre mnohých náročnom a stresujúcom období.”

Veľkú radosť má aj riaditeľ podujatia Telekom Night Run, Peter Pukalovič. “Sme nadšení iniciatívou nášho dlhoročného partnera Slovak Telekom. Ich príspevok a podpora trénerom našich elitných bežcov je len potvrdením toho, že aj súkromné spoločnosti vedia byť v dnešnej dobe a v zložitej situácii v akej sa aj podujatie ocitlo, ozaj veľkorysé a vedia podať pomocnú ruku. Som šťastný, že podpora bude adresovaná práve trénerom, ktorí stoja za športovými výkonmi našich najlepších športovcov. Dlhodobo sa snažíme presadzovať tézy o tom, že od určitej úrovne už musí mať prípravu bežca na starosť kvalifikovaný tréner, a toto je jedinečná príležitosť, ako ich za ich prácu oceniť. Dúfam, že im to dodá chuť a energiu naďalej sa zdokonaľovať, študovať nové trendy a pretavia to postupne do zvyšujúcej sa kvality behu na Slovensku.“

About the Author

By Tomas / Administrator on okt 01, 2020