Registrácia spustená

Registrácia na naše nové netradičné bežecké podujatie „PROFESIA virtual RUN“ je spustená (20.-28.03.2021).
Pripravili sme pre vás súťaž v celkovo „29“ rôznych profesijných oblastiach, zahŕňajúcich spolu 607 pracovných pozícií.
Vyhodnotíme najrýchlejších bežcov a bežkyne v absolútnom poradí, ale aj v rámci každej z profesií, samostatne mužov aj ženy. Šancu vyhrať vecné ceny od @wflworldrun má však každý kto sa zapojí.
5km trasu môžete zabehnúť kedykoľvek v čase od 20.03. do 28.03.2021, výsledok nahráte do 29.03.2021. Štartovné je 10,-Eur a zahŕňa on-line štartové číslo, on-line diplom po nahraní a spracovaní vášho výkonu, krásnu medailu, ktorú vám po preteku doručíme poštou spoločne s balíčkom energie od Red Bull.
Ak na prvej strane registračného formuláru v časti „odkaz usporiadateľovi“ bližšie špecifikujete vaše zamestnanie, zaradíme vás aj do ďalších súťaží o ceny od našich partnerov. Nezabudnite pozorne vyplniť adresu, bude nám slúžiť ako podklad na zasielanie cieľovej odmeny.

 

About the Author

By Tomas / Administrator on jan 26, 2021