BEHANIE POMÁHA

„BEHANIE POMÁHA“ pomôže organizácii Úsmev ako dar
Sľubovali sme vám jedno prekvapenie na marec, tak nech sa páči.
Už je to skoro rok, odkedy do našich životov zasiahla celosvetová COVID-19 pandémia a od základov zmenila naše fungovanie a životné návyky. Práve náš športovo – zážitkovo – eventový segment patrí medzi najviac dotknuté oblasti, kde s krátkou výnimkou letných mesiacov neustále dochádza k obmedzeniam pri organizácií športových podujatí, čo spôsobilo zrušenie a presuny mnohých akcií.
Bol to práve náš najväčší event – jarný ČSOB Bratislava marathon, ktorý bol druhý marcový týždeň ako prvé podujatie výslovne zrušený vtedajšou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu a následne sa spustila lavína ďalších reštrikcií, ktoré pretrvávajú v rôznej intenzite až dodnes.
Rozhodli sme po roku pripomenúť si túto situáciu a neustále sa meniace podmienky, ktoré nám už spôsobujú ozaj veľké komplikácie a využiť jarný víkend 13.-14. marca na pomoc tým, ktorých sa táto kríza dotkla existenčne.
V spolupráci s našimi dvornými časomeračmi z END, s.r.o. sa Bratislava marathon team rozhodol pripraviť víkendové charitatívne podujatie so symbolickým názvom – Behanie pomáha – kde si symbolicky odbehneme 5km a dobrovoľným štartovným od 5 eur až do 50 eur prispejeme na pomoc organizácii „Úsmev ako dar“, ktorá vyzbierané finančné prostriedky v plnej výške (po odrátaní poplatkov) použije pre podporu matiek samoživiteliek, ktoré situácia existenčne zasiahla.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí sa zapojíte, pomôžete a podporíte. Pretože podľa nás „Behanie pomáha“ a akú šírku a hĺbku tomu spojeniu dáme, je už na každom z nás.

 

About the Author

By Tomas / Administrator on mar 01, 2021