BE COOL, s.r.o.

Krajinská 37
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Marketing: peto@becool.sk
Športové otázky: tomas@becool.sk
Registrácia (prihlasovanie), platby, zmeny v registrácii, hromadné prihlášky: registracia@becool.sk
Všeobecné informácie o podujatí: info@becool.sk
Elitní bežci, pacemakers: tomas@becool.sk
Dobrovoľníci: monika@becool.sk
Sprievodný program: monika@becool.sk
PR a komunikácia: marketing@becool.sk
Tréningy: tomas@becool.sk

Infolinka: 00 421/904 404 638

E-mail: info@becool.sk
Web: www.becool.sk, www.bratislavamarathon.com

IČO: 35 751 452
IČ DPH: SK2020230707

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4005485359/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK 43 7500 0000 0040 0548 5359