Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam svoj súhlas spoločnosti BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 751 452 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Vymedzený účel:        

-zaradenie do  Informačného  systému Newsletter  –  za účelom  zasielanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatí, zasielanie informačných emailov o pripravovaných akciách, informácie o ponúkaných výhodách pre bežcov.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, meno na štartovom čísle, emailový kontakt, telefonický kontakt, najlepší čas v zvolenej disciplíne, klub, zľavový kupón (voucher), vedenie či je klientom niektorej spoločnosti ČSOB, číslo produktu v uvedenej spoločnosti ČSOB, identifikátor zamestnanca ČSOB, identifikátor dm klubovej karty, VPA identifikátor, kód a názov zdravotnej poisťovne, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas prezentácie bežca, dátum platby a stav platby, výsledný čas bežca, vygenerované EAN číslo, zvukový alebo obrazový záznam osoby.

Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že som bol oboznámený so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov z webovej stránky Prevádzkovateľa www.bratislavamarathon.com a/alebo priamo pri registrácii na Podujatie.