Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam svoj súhlas spoločnosti BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 751 452 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Vymedzený účel:

-zaradenie do  Informačného  systému Marketing  – za  účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov Prevádzkovateľa, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, meno na štartovom čísle, emailový kontakt, telefonický kontakt, najlepší čas v zvolenej disciplíne, klub, zľavový kupón (voucher), kód a názov zdravotnej poisťovne, informácia o zdravotnom stave/problémoch, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas prezentácie bežca, dátum platby a stav platby, výsledný čas bežca, vygenerované EAN číslo.

Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že som bol oboznámený so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov z webovej stránky Prevádzkovateľa www.bratislavamarathon.com a/alebo priamo pri registrácii na Podujatie.