Ak je na mobilnom telefónnom čísle Vami zadanom pri registrácii na podujatie Telekom Night Run 2020 na stránke bratislavamarathon.com resp. predpredaj.sk spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

(i) poskytovaný niektorý z programov Služieb T paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, Happy alebo Bez záväzkov, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na základe Vašej žiadosti umožní v období od 5.10.2020 do 11.10.2020 na tomto mobilnom telefónnom čísle zadarmo aktivovať dátový balík Nekonečné dáta. Dátový balík Nekonečné dáta umožňuje Účastníkovi čerpať dáta v objeme 1 000 GB (súčet odoslaných a prijatých dát) v období od 5.10.2020 do 11.10.2020. Dátový balík Nekonečné dáta je možné aktivovať výhradne cez Telekom aplikáciu. Dáta z dátového balíka Nekonečné dáta je možné čerpať v SR, EÚ a zóne 1. Čerpanie dát v EÚ a zóne 1 je v prípade programu Služieb Bez záväzkov spoplatnené sumou 0,0042 €/MB s DPH. Pri ostatných programoch Služieb dochádza k spoplatneniu čerpania dát v EÚ a zóne 1 sumou 0,0042 €/MB s DPH po splnení podmienok vyplývajúcich z Politiky primeraného využívania služieb v roamingu upravenej v platnom Cenníku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Podmienky využívania dátového balíčka Nekonečné dáta sú upravené v platnom Cenníku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

(ii) poskytovaná predplatená karta s programom služieb v zmysle cenníka https://www.telekom.sk/cenniky , spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na základe Vášho súhlasu umožní na tomto mobilnom telefónnom čísle aktivovať jednorazový neobmedzený dátový balíček s platnosťou na jeden deň (24 hodín od doručenia potvrdzujúcej SMS o jeho aktivácii) zadarmo. Tento benefit si môžete aktivovať v deň konania Telekom Night Run t.j. 10.10.2020 do 23:59 hod v Telekom aplikácii. Jednorazový neobmedzený dátový balíček je možné využiť len v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na území SR. 

Súhlasím s poskytnutím mnou uvedeného telefónneho čísla spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B, ktorý je poskytovateľom elektronickej komunikačnej siete, ktorej som účastníkom, za účelom sprístupnenia možnosti aktivovať si k nemu vyššie uvedený dátový balíček a poskytnutia organizačných pokynov k behu Telekom Night Run prostredníctvom aplikácie Telekom. Viac informácií na www.telekom.sk/osobne-udaje