ČSOB zimná séria 2019/2020 – Eurovea (MČ Staré Mesto, Bratislava) 7.3.2020


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: