Štvrté dva tréningové týždne (14.12. – 27.12.)

Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (6x 300m) – 75-80% úsilia, Odpočinok: 1:1 (napr. 1:30min./300m – 1:30min., pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (3x 800m) – 75% úsilia(prípadne tempo na 10km),Odpočinok: 1: 0,75 (napr. 4:00min./800m – 3min., pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.


Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (2x 400, 500m) – 75-80% úsilia, Odpočinok: 1:1 (napr. 2:00min/400m – 2min | 3min/500m – 3min), pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (3x1km) – IZ: 70% úsilia (prípadne v tempe polmaratónu), Odpočinok:1: 0,70 (5:00min/1km – odpočinok3:30min.) pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: