Šieste dva tréningové týždne (11.1. – 24.1.)

Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (7x 200m) – 75-80% úsilia, Odpočinok: 1:1 (napr. 1:00min./200m – 1:00min., pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý. (môže to byť aj fartlekovou metódou  1min. svižne – 1min. voľne ľahko z nohy na nohu – 14x)

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing,bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (800m, 1km, 800m) – 70% úsilia(prípadne v tempe polmaratónu) Odpočinok: 2:30min., pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.


Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (6x 400m) – 75-80% úsilia, Odpočinok: 1:1 (napr. 2:00min/400m – 2min), pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (3x 1km) – IZ: 70% úsilia (prípadne v tempe polmaratónu), Odpočinok: 1: 0,70 (5:00min/1km – odpočinok 3:30min.) pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: