Siedme dva tréningové týždne (25.1. – 7.2.)

Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda, aktivačné svižné rovinky 4x (stupňovane)

Hlavná časť: 2x (6x400m) – 75/80% úsilia, IO: interval odpočinku 2minúty, pokročilí bežci IO formou ľahkého medziklusu.

Po hlavnej časti nasleduje výklus 1-3km a statický strečing.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda, aktivačné svožné rovinky 4x (stupňovane)

Hlavná časť: 2x (4x600m, 800m) 70/75% úsilia IO 2:30-3:30, pokročilí bežci formou medziklusu.

Po hlavnej časti nasleduje výklus 1-3km a statický strečing.


Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda, aktivačné svižné rovinky 4x (stupňovane)

Hlavná časť: 2x (2x200m, 300m, 400m) 75/80% úsilia IO 1:30, pre pokročilých opäť IO formou ľahkého medziklusu.

Po hlavnej časti nasleduje výklus 1-3km a statický strečing.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda, aktivačné svožné rovinky 4x (stupňovane)

Hlavná časť: 2x (3x 1200m) 70/75% úsilia, IO 2:30/3:00, pokročilí bežci ľahký medziklus. Po hlavnej časti nasleduje výklus 1-3km a statický strečing.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: