Prvé dva tréningové týždne (02.11. – 15.11.)

Utorok/streda: R (rozklus) 2-3km, rozcvičenie, dynamický strečing,

hlavná časť: 2x (6x200m) 75-80% úsilia IO (interval odpočinku) medziklus pre pokročilých bežcov, pre začiatočníkov medzichôdza, V (výklus) 1-3km

Piatok: R 2-3km, rozcvičenie, dynamický strečing,

hlavná časť: 2x (5x400m) 75-80% úsilia, IO medziklus/medzichôdza, V 1-3km

Utorok/streda: R 2-3km, rozcvičenie, dynamický strečing,

hlavná časť: 2x (4×200,300m) 75-80% úsilia IO medziklus/medzichôdza, V 1-3km

Piatok: R2-3km, rozcvičnie, dynamický strečing, hlavná časť: 2x (2×400,500m) 75-80% úsilia, IO medziklus/medzichôdza, V 1-3km.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: