Ôsme dva tréningové týždne (8.2. – 21.2.)

Utorok/streda:

Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda, 4x svižná stupňovaná aktivačná rovinka.

Hlavná časť: OZ: 2x (5x500m), IZ: 75/80% úsilia, Interval odpočinku (IO): 2min chôdza, pokročilí bežci IO ľahký medziklus (mkl.). Po prvej sérií, IO: 4min. mkl.

Výklus 2-3km a statický strečing.

Piatok:

Rozklus 2-3km, dynamický strečing,bežecká abeceda, 4x svižná stupňovaná aktivačná rovinka.

Hlavná časť: OZ:2x (4x 800m), IZ: v tempe na 10km, IO: 2:30min chôdza, pokročilí bežci ľahký mkl. Po prvej sérií IO: 5min.

Výklus 2-3km a statický strečing.


Utorok/streda:

Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda, 4x svižná stupňovaná aktivačná rovinka.

Hlavná časť: OZ: 2x (2x200m, 300m, 400m), IZ: 75/80% úsilia Interval odpočinku (IO): 1:30min chôdza, pokročilí bežci IO ľahký medziklus (mkl.). Po prvej sérií, IO: 3min. mkl.

Výklus 2-3km a statický strečing..

Piatok:

Rozklus 2-3km, dynamický strečing,bežecká abeceda, 4x  svižná stupňovaná aktivačná rovinka.

Hlavná časť: 2x (3x 1km) + 2x200m, IZ: v tempe  polmaratónu, 200m – 80/85%, IO 2:30min. (1km),60sek., (200m), pokročilí bežci ľahký mkl. Po prvej sérií IO: 5min.

Výklus 2-3km a statický strečing.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: