Druhé dva tréningové týždne (16.11. – 29.11.)

Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (6x 300m) – 75-80% úsilia, Odpočinok: 1:1 (napr. 1:30min./300m – 1:30min., pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (5x 500m) – 70-75% úsilia(pomalšie ako v utorok/streda),Odpočinok: 1:1 (napr. 2:30min./500m – 2:30min., pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.


Utorok/streda: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (2x 200,300,400m) – 75-80% úsilia, Odpočinok: 1:1 podľa 300m úseku (1:30min/300m – 1:30min – aj po 200m, 300m, 400m), pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.

Piatok: Rozklus 2-3km, dynamický strečing, bežecká abeceda + 4x svižná aktivačná rovinka (ideálne stupňovane)

Hlavná časť: 2x (3x 1km) – IZ: 70% úsilia (prípadne v tempe polmaratónu), Odpočinok: 1: 0,75 (5:00min/1km – odpočinok 3:45min.) pauza pre pokročilých ľahký medziklus, pre začiatočníkov chôdza. Po prvej sérií interval odpočinku raz tak dlhý.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: