Hlavný partner disciplíny: TIPOS

Štart: 05.09.2020 (sobota) o 15:00 hod. a 16:00 hod.

Účastnícky limit: 1500 účastníkov

Štartovné: v závislosti od dátumu platby

 • do 31.12.2019 12 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 14 €
 • od 16.02.2020 do 03.04.2020 16 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava)

 • do 31.12.2019 8,4 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 9,8 €
 • od 16.02.2020 do 03.04.2020 11,2 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • do 31.12.2019 10 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 12 €
 • od 16.02.2020 do 03.04.2020 14 €

Čísla a čipy: Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle. Štartové číslo je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Štartový koridor: Štartový koridor bude rozdelený na 3 zóny podľa zadaných časov, preto vás žiadame dôsledne vyplniť údaje v prihláške.

Kategórie:

Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2005)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2005)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Prihlasovanie (registrácia)

 • do 28.08.2020 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentáciaprihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 02.09.2020 v čase od 12:00 do 18:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
 • 03.09.2020 v čase od 12:00 do 18:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
 • 04.09.2020 v čase od 12:00 do 18:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
 • 05.09.2020 v čase od 09:00 do 13:00 hod. (EUROVEA Bratislava) – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! 

Odmeny: Vecné ceny získajú prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí a vo vekových kategóriách.


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: