Partner disciplíny: Mercedes-Benz

Štart: 06.09.2020 (nedeľa) o 09:00 hod.

Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • do 31.12.2019 33 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 38 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 42 €

 Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava):

 • do 31.12.2019 23,1 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 26,6 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 29,4 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • do 31.12.2019 29 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 34 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 38 €

Čísla a čipy: Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle. Štartové číslo je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Kategórie:

Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 28.08.2020 do 24:00 hod. on- line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 02.09. v čase od 12:00 do 18:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 03.09. v čase od 12:00 do 18:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 04.09. v čase od 12:00 do 18:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 05.09. v čase od 8:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.09.2020 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: