Partner disciplíny: Mercedes-Benz

Štart: 07.04.2019 (nedeľa) o 09:00 hod.

Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • do 31.12.2018 33 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 38 €
 • od 16.02.2019 do 06.04.2019 42 €

 Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava):

 • do 31.12.2018 23,1 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 26,6 €
 • od 16.02.2019 do 06.04.2019 29,4 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • do 31.12.2018 29 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 34 €
 • od 16.02.2019 do 06.04.2019 38 €

Čísla a čipy: Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle. Štartové číslo je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Kategórie:Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 29.03.2019 do 24:00 hod. on- line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 03.04. – 04.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 05.04. v čase od 9:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.04. v čase od 8:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 07.04.2019 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Odmeny: Finančné odmeny získa prvých 6 mužov a prvých 6 žien v absolútnom poradí. Prví 3 muži v kategóriách M do 39 rokov, M40, M50, M60 a prvé 3 ženy v kategóriách Ž do 39 rokov, Ž40, Ž50 a Ž60, ak už nezískali finančnú odmenu v absolútnom poradí, získajú vecné ceny.


Organizátori:

Generálny parner:

Auto partner:

Športový partner:

Partner 10 km:

Partner štafiet:

Partner štafiet:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

Produktoví partneri:

 

 

Partner registrácie:

Hlavný mediálny partner:

Mediálni partneri:

 

 

 

S podporou: