Hlavný partner disciplíny: Johnson Controls

Štart: 05.04.2020 (nedeľa) o 09:00 hod.

Účastnícky limit: 500 štafiet – beží sa 4 x 5,5km – celková dĺžka trate štafety = 21,098km

Registrácia:

Pri zaregistrovaní štafety je nutné uviesť názov štafety a požadované údaje členov štafety.

Štartovné za štafetu (v závislosti od dátumu platby):

 • do 31.12.2019 80 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 90 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 100 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava)

 • do 31.12.2019 56 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 63 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 70 €

Pri štafete je potrebné, aby podmienku spĺňali všetci členovia štafetového družstva. Zľava sa uplatňuje následne písomne na mail registracia@becool.sk. Samostatne sa zľava pre jednotlivých členov štafety neposkytuje.

Čísla a čipy:

Účastníci štafetového behu dostanú 4 štartové čísla označené písmenami A-B-C-D. Čip na meranie času sa nachádza na štartovom čísle označenom písmenom A (prvý bežec) a D (posledný bežec). Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne na prsiach, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Kategórie:

Bez rozdielu pohlavia a veku.

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 27.03.2020 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 01.04. – 02.04.2020 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 03.04. v čase od 9:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 04.04. v čase od 8:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 05.04.2020 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Odmeny:

Členovia prvých 3 štafiet v absolútnom poradí budú odmenení vecnými cenami.

Upozornenie: Sledujte pokyny na rozvoz jednotlivých účastníkov štafety na miesta štafetových odovzdávok pred štartom pretekov, ako aj informácie o radení do štartovej zóny v rámci koridoru.


Organizátori:

Generálny parner:

Auto partner:

Hlavný partner:

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafiet:

Partner štafiet:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

S podporou: