Hlavný partner disciplíny: ČSOB Finančná skupina

Štart: 07.04.2019 (nedeľa) o 09:00 hod.

Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • do 31.12.2018 35 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 40 €
 • od 16.02.2019 do 06.04.2019 45 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava):

 • do 31.12.2018 24,50 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 28 €
 • od 16.02.2019 do 06.04.2019 31,5 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • do 31.12.2018 31 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 36 €
 • od 16.02.2019 do 06.04.2019 41 €

Zvýhodnené štartovné pre verných maratóncov:,,ŠŤASTNÁ desiatka“ Maratónci, ktorí sa zúčastnili všetkých 13 ročníkov tohto podujatia, majú bezplatnú účasť, musia sa však prihlásiť do 15.02.2019 zaslaním emailu na magda@becool.sk.

 1. Ladislav Korpás
 2. David Nagy
 3. Jozef Oborný
 4. Roman Pafko
 5. Eva Seidlová
 6. Alexander Simon
 7. Ondrej Székely
 8. Štefan Ševčík
 9. Milan Vago
 10. Jozef Zeleník

Novinky pre rok 2019

 • Maratónci, ktorí sa zúčastnili minimálne 10tich ročníkov podujatia a dobehli do cieľa v disciplíne maratón – majú možnosť využiť zvýhodnené jednotné štartovné vo výške 25,-Eur. Pre využitie zľavy je potrebné nahlásiť sa tiež do 15.02.2019 na magda@becool.sk.
 1. Marián Hamada (12 ročníkov)
 2. Ondrej Hanzlík (12 ročníkov)
 3. Pavol Blažek (11 ročníkov)
 4. Michael Dorfstätter (11 ročníkov)
 5. Adrian Oroš (11 ročníkov)
 6. Štefan Polc (11 ročníkov)
 7. Jiří Selucký (11 ročníkov)
 8. Pavol Uhlárik (11 ročníkov)
 9. Zoltán Zsélyi (11 ročníkov)
 10. Ondrej Evin (10 ročníkov)
 11. Peter Hodossy (10 ročníkov)
 12. Petr Hrcek (10 ročníkov)
 13. Ľubomír Hrmo (10 ročníkov)
 14. Jozer Jagelka (10 ročníkov)
 15. Michal Jamrich (10 ročníkov)
 16. Gejza Kele (10 ročníkov)
 17. Jozef Mecele (10 ročníkov)
 18. René Mráz (10 ročníkov)
 19. Ľubomír Okruhlica (10 ročníkov)
 • Maratónci, ktorí bežia v Bratislave svoj prvý maratón dostanú od organizátora druhé číslo na chrbát, ktoré bude deklarovať ich premiéru na kráľovskej bežeckej trati.

„Zlaté“ a „strieborné“ štartové čísla Maratónci, ktorí v rámci podujatia odbehli všetky ročníky podujatia v disciplíne maratón majú nárok na zlaté štartové číslo.  Maratónci, ktorí v rámci podujatia odbehli maratón minimálne  10x, majú nárok na strieborné štartové číslo. Zlaté aj strieborné čísla bežci získajú v prípade, ak sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 15.02.2019 a nahlásia svoje meno na magda@becool.sk. Benefit pre maratóncov Po úspešnej premiére v roku 2018 pokračujeme aj pre rok 2019 v možnosti pre maratóncov, ktorí na polmaratónskej vzdialenosti v prvom kole (približne na 20,8km pri zbiehaní zo Starého mosta) zvážia, že už nebudú ďalej pokračovať do druhého kola (najmä zo zdravotných dôvodov), aby dobehli regulárne do cieľa prvého okruhu spolu s polmaratóncami, s ktorými budú aj vo výsledkovej listine riadne klasifikovaní. Jedinou podmienkou je, aby maratónec po prebehu cieľovou čiarou, nahlásil zmenu trate časomernému tímu VOS-TPK, ktorí sa budú nachádzať v cieľovom koridore tesne za cieľovou bránou. Rovnako tak treba upovedomiť organizátorov (regulovčíkov) a rozhodcov pri usmerňovaní bežcov do cieľa a do druhého okruhu tesne pre cieľom (20,8 km), na zamýšľanú zmenu disciplíny!!!

Číslo a čip: Účastníci maratónu dostanú jedno štartové číslo (okrem nováčikov, ktorý dostanú aj druhé, ktoré si umiestnia na chrbát). Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle. Štartové číslo je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Kategórie:Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 29.03.2019 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 03.04. – 04.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 05.04. v čase od 9:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.04. v čase od 8:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 07.04.2019 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Odmeny: Finančné odmeny v maratóne získa prvých 6 mužov a 6 žien v absolútnom poradí. Prví 3 muži v kategóriách M do 39, M40, M50 a M60 a prvé 3 ženy v kategóriách Ž do 39, Ž40, Ž50 a Ž60 získajú vecné ceny. V prípade prekonania traťového rekordu v maratóne:

 • muži: HOSEA KIPLAGAT Tuei (KEN) 2:17:18 hod. (2015)
 • ženy: JEPKOSGEI KIMUTAI Hellen (KEN) 2:35:35 hod. (2015) získa absolútny víťaz príslušnej kategórie osobitnú finančnú prémiu.

Organizátori:

Generálny parner:

Auto partner:

Športový partner:

Partner 10 km:

Partner štafiet:

Partner štafiet:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

Produktoví partneri:

 

 

Partner registrácie:

Hlavný mediálny partner:

Mediálni partneri:

 

 

 

S podporou: