Hlavný partner disciplíny: ČSOB Finančná skupina

Štart: 06.09.2020 (nedeľa) o 09:00 hod.

Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • do 31.12.2019 35 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 40 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 45 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava):

 • do 31.12.2019 24,50 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 28 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 31,5 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • do 31.12.2019 31 €
 • od 01.01.2020 do 15.02.2020 36 €
 • od 16.02.2020 do 04.04.2020 41 €

Zvýhodnené štartovné pre verných maratóncov: ,,ŠŤASTNÁ deviatka“ Maratónci, ktorí sa zúčastnili všetkých 14 ročníkov tohto podujatia, majú bezplatnú účasť, musia sa však prihlásiť do 31.12.2019 zaslaním emailu na tomas@becool.sk.

Korpás Ladislav HUN
Nagy David SVK
Seidlová Eva SVK
Simon Alexander SVK
Székely Ondrej SVK
Ševčík Štefan SVK
PafkoRomanSVK
Vago Milan SVK
Oborný Josef SVK

Novinky pre rok 2020

 • Maratónci, ktorí sa zúčastnili minimálne 10tich ročníkov podujatia a dobehli do cieľa v disciplíne maratón – majú možnosť využiť zvýhodnené jednotné štartovné vo výške 25,-Eur. Pre využitie zľavy je potrebné nahlásiť sa tiež do 31.12.2019 na tomas@becool.sk.
Hamada Marián SVK 13
Hanzlík Ondrej SVK 13
Zeleník Jozef SVK 13
Polc Štefan SVK 12
Selucký Jiří CZE 12
Zsélyi Zoltán SVK 12
Blažek Pavol SVK 11
Dorfstätter Michael AUT 11
Hodossy Peter SVK 11
Hrmo Ľubomír SVK 11
Jagelka Jozef SVK 11
Kele Gejza SVK 11
Mecele Jozef SVK 11
Mráz René SVK 11
Oroš Adrian SVK 11
Uhlárik Pavol SVK 11
Bellay Ján SVK 10
Ďuriga Stanislav SVK 10
Evin Ondrej SVK 10
Hrcek Petr CZE 10
Jamrich Michal SVK 10
Kotman Boris SVK 10
Kulich Michal SVK 10
Milovník Pranjal SVK 10
Okruhlica Ľubomír SVK 10
Smolár Július SVK 10
Tománek Roman CZE 10
Vidlička Marek SVK 10
 • Maratónci, ktorí bežia v Bratislave svoj prvý maratón dostanú od organizátora druhé číslo na chrbát, ktoré bude deklarovať ich premiéru na kráľovskej bežeckej trati.

Benefit pre maratóncov:

Po úspešnej premiére v roku 2018 pokračujeme aj pre rok 2020 v možnosti pre maratóncov, ktorí na polmaratónskej vzdialenosti v prvom kole (približne na 20,8km pri zbiehaní zo Starého mosta) zvážia, že už nebudú ďalej pokračovať do druhého kola (najmä zo zdravotných dôvodov), aby dobehli regulárne do cieľa prvého okruhu spolu s polmaratóncami, s ktorými budú aj vo výsledkovej listine riadne klasifikovaní. Jedinou podmienkou je, aby maratónec po prebehu cieľovou čiarou, nahlásil zmenu trate časomernému tímu VOS-TPK, ktorí sa budú nachádzať v cieľovom koridore tesne za cieľovou bránou. Rovnako tak treba upovedomiť organizátorov (regulovčíkov) a rozhodcov pri usmerňovaní bežcov do cieľa a do druhého okruhu tesne pre cieľom (20,8 km), na zamýšľanú zmenu disciplíny!!!

Číslo a čip: Účastníci maratónu dostanú jedno štartové číslo (okrem nováčikov, ktorý dostanú aj druhé, ktoré si umiestnia na chrbát). Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle. Štartové číslo je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Kategórie:

Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 28.08.2020 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásenýchúčastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 02.09. v čase od 12:00 do 18:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 03.09. v čase od 12:00 do 18:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 04.09. v čase od 12:00 do 18:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 05.09. v čase od 8:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.09.2020 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: