testtest

Slide thumbnail

Hlavný partner disciplíny: Adient

Štart: 07.04.2019 (nedeľa) o 09:00 hod.

Účastnícky limit: 200 štafiet – beží sa 4 x 10,5km – celková dĺžka trate štafety = 42,195km

Registrácia: Pri zaregistrovaní štafety je nutné uviesť názov štafety a požadované údaje členov štafety.

Štartovné za štafetu (v závislosti od dátumu platby):

  • do 31.12.2018 80 €
  • od 01.01.2019 do 15.02.2019 90 €
  • od 16.02.2019 do 06.04.2019 100 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava)

  • do 31.12.2018 56 €
  • od 01.01.2019 do 15.02.2019 63 €
  • od 16.02.2019 do 06.04.2019 70 €

Pri štafete je potrebné, aby podmienku spĺňali všetci členovia štafetového družstva. Zľava sa uplatňuje následne písomne na mail registracia@becool.sk. Samostatne sa zľava pre jednotlivých členov štafety neposkytuje. Čísla a čipy: Účastníci štafetového behu dostanú 4 štartové čísla označené písmenami A-B-C-D. Čip na meranie času sa nachádza na štartovom čísle označenom písmenom A (prvý bežec) a D (posledný bežec). Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne na prsiach, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené. Kategórie: Bez rozdielu pohlavia a veku. Prihlasovanie (registrácia):

  • do 29.03.2019 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
  • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

  • 03.04. – 06.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
  • 07.04.2019 v čase od 06:30 do 08:00 hod – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Odmeny: Členovia prvých 3 štafiet v absolútnom poradí budú odmenení vecnými cenami. Upozornenie: Sledujte pokyny na rozvoz jednotlivých účastníkov štafety na miesta štafetových odovzdávok pred štartom pretekov, ako aj informácie o radení do štartovej zóny.


GENERÁLNY PARTNER

Športový partner

Partner polmaratónu

Partner štafetového behu

Partner desiatky

Partner zdravia


Partneri