PROPOZÍCIE
„ČSOB JARNÁ BEŽECKÁ TESTOVAČKA“

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z., BE COOL BORY, s.r.o.

Termín: 01. – 02.05.2021

Hlavní funkcionári:                           Riaditeľ pretekov:                                        Jozef  Pukalovič

                                                           Výkonný riaditeľ:                                            Peter Pukalovič

                                                           Športový riaditeľ a vedúci rozhodca:      Tomáš Willwéber

                                                           Technický riaditeľ:                                          Dušan Richter

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Disciplíny: polmaratón (21,1km) – desiatka (10km) – minimaratón (4,2km) – detské behy (300-800m)

Vzdialenosti a kategórie:

 • Deti – 300 m, 600 m, 800 m

Chlapci/Dievčatá:

 • A – do 5 rokov (rok narodenia 2016 a mladší) – 300 m
 • B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2014 a 2015) – 300 m
 • C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2012 a 2013) – 600 m
 • D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 600 m
 • E – 12 až 14 rokov (rok narodenia 2007 až 2009) – 800 m
 • Dospelí – Minimaratón (4,2 km), Desiatka (10 km), polmaratón (21,098 km)

Muži:

 • M do 39 rokov                                       (rok narodenia 1982 – 2003/2006)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov                  (rok narodenia 1972 – 1981)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov                   (rok narodenia 1962 – 1971)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov            (rok narodenia 1961 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov                                        (rok narodenia 1982 – 2003/2006)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov                   (rok narodenia 1972 – 1981)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov                   (rok narodenia 1962 – 1971)
 • Ž60  – vek 60 a viacej rokov             (rok narodenia 1961 a skôr)

Vekový limit:            15 rokov – 4,2 km                                          (rok narodenia 2006 a starší)

                                       18 rokov – 10 km, polmaratón                 (rok narodenia 2003 a starší)

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek počas stanoveného víkendu (sobota-nedeľa).

Trať: Úlohou účastníka bude počas daného víkendu zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolí, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá pre dospelých: Pri registrácii na virtuálne preteky si pretekár zvolí vlastnú trasu behu v exteriéri a vzdialenosť
4,2km, 10km, alebo polmaratón 21,1km. Pretekár môže absolvovať aj viacero disciplín v rámci víkendu, na každú disciplínu však musí byť samostatne prihlásený! Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Beh na bežiacom páse, resp. inom trenažéri je v pretekoch zakázaný!!!

Pravidlá pre deti: Detské virtuálne behy sú nesúťažného charakteru. Rodičia po skončení behu nahrajú dosiahnutý čas do výsledkového systému. Link na nahratie vám príde po úhrade spolu so štartovým číslom. Informáciu o dosiahnutom čase vo formáte hodina:minúta:sekunda: „00:01:52“ nahráte do systému. Pri detských behoch nebude vytvorené poradie podľa dosiahnutých časov, deti budú radené podľa štartových čísiel alebo abecedne. Deti si budú môcť stiahnuť svoj diplom uvedený pri mene pri výsledkoch.

Účastnícky limit:  bez limitu. Organizátor môže na základe situácie rozhodnúť o ukončení prihlasovania.

Registrácia: on-line !!!

Na jednotlivé série je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (*.gpx súbor vášho výkonu). 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:
Deti – do 18.4.2021 = 5 €

            od 19.4.2021 = 6 €


Dospelí – do 18.4.2021 = 10 €

                 od 19.4.2021 = 12 €

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou  táto forma úhradyvám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – odporúča sa
 • platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Vyhodnotenie a vecné ceny: Absolútne poradie muži a ženy v jednotlivých disciplínach. Vecné ceny dostanú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií.

 Dôležité upozornenie organizátora !!!

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých behov je kombinácia aktívneho športu pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení“.

Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť sa po určitom čase športovo konfrontovať s ďalšími bežcami. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Bolo by to v absolútnom rozpore s celým nastavením toho ako sa bežecká komunita okolo „Bratislava marathon eventov“ vyvíja a aj v rozpore so zásadami a  princípmi Fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo na detailnejšiu kontrolu a verifikáciu nahratých výsledkov v prípade, že dôjde k podozreniu, že nahratý výsledok nie je v súlade s propozíciami, alebo pravidlami Fair-play!

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti.


Štartový balík zahŕňa:       

 • účastnícku medailu*
 • štartovú obálku s grafikou podujatia
 • on-line štartové číslo s menom (neprenosné),
 • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť vyhrať vecné ceny v rámci žrebovania zo všetkých účastníkov.

*Medaila je súčasťou štartového balíka pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, v rámci podujatia  (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaily sa budú posielať každému účastníkovi zvlášť na adresu, ktorú zadá v registračnom formulári.

Tričko:

V rámci registrácie je možné si zakúpiť tričko ALPINE PRO s grafikou podujatia za 15€.

Veľkosti Muži: M, L, XL

Veľkosti Ženy: S, M, L

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk alebo tomas@becool.sk.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon teamOrganizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: