Bratislavská koruna

„Staň sa kráľom a kráľovnou Bratislavy“

 (Komunitné virtuálne city-trail behy)


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z., BE COOL BORY, s.r.o.

Hlavný cieľ: využiť zimnú sezónu na objavenie nových, prípadne staronových bežeckých okruhov, ktoré vám predstavia Bratislavu pri Dunaji, v centre mesta a aj na lesných chodníčkoch zo všetkých strán Bratislavy. Zapojte sa sami alebo v skupine s ďalšími bežcami a zabehnite si postupne víkendové „long runy“ na nádherných bežeckých okruhoch, ktoré sme vybrali spoločne s „krstnými rodičmi“ nášho projektu.

Je jedno či chcete nabehať alebo nastúpať kilometre v rámci zimnej prípravy a trénujete objemy, vyskúšať si rôzne terény a povrchy, objaviť nové bežecké chodníčky a krásne výhľady či scenérie alebo sa len prebehnúť a dobre si zašportovať či už sám alebo s kamošmi a urobiť si malý bežecký teambuilding, ak zdoláte všetky trate, budete sa určite cítiť ako bežecký „kráľ“ alebo „kráľovná“ nášho krásneho mesta.


Termín: december 2020 – apríl 2021

Kategórie:

Muži: absolútne poradie,  M39, M40, M50, M60

Ženy: absolútne poradie,  Ž39, Ž40, Ž50, Ž60

Vekový limit: 15 rokov, ročník narodenia 2005 a starší


Hlavní funkcionári:                    

Riaditeľ pretekov:                                           Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ:                                            Peter Pukalovič

Športový riaditeľ a vedúci rozhodca:         Tomáš Willwéber

Technický riaditeľ:                                          Dušan Richter

„Krstní rodičia“: Romana Komárňanská, Petra Pukalovičová, Michal Kostka a Michal Uličný


Miesto: Vopred definované bežecké trasy v Bratislave a v Malých Karpatoch – spolu 6 okruhov

 1. Bratislavské mosty – 15 km (Lafranconi – Most SNP – Starý most – Apollo – Prístavný most – Most SNP – Lafranconi)
 2. Mestský okruh – 11,2 km (Eurovea – hrad – Slavín – horský park – Palisády – centrum mesta – Eurovea)
 3. Devínska Kobyla – 11,1 km (Dúbravka/Lidl – Stará Dúbr. – Dúbravská hlavica – okolo Devínskej Kobyly – Dúbravka)
 4. Kačín – 13,2 km (Železná studnička – Kačín – Železná studnička)
 5. Kamzík – 15,7km (Kamzík – Spariská – Malý Slavín – Malinský vrch – U Slivu – Snežienka – Liga Lanovka – Kamzík)
 6. Pajštún – 10,7km (Stupava – Vápeničný potok – Pod Kozliskom – Pajštún – Stupava)

Trate sme označili aj našim značením obtiažnosti:

 1. Bratislavské mosty – 15 km –  modrá – nenáročná, relatívne dlhá – prevýšenie 70m
 2. Mestský okruh – 11,2 km – červená – stredne náročná – prevýšenie 180m
 3. Devínska Kobyla – 11,1 km – červená – stredne náročná s tiahlym stúpaním do 2.km a na 9.km – prevýšenie 287m
 4. Kačín – 13,2 km – modrá – mierne náročná s náročnejším stúpaním medzi 6,5 – 7,5km – prevýšenie 184m
 5. Kamzík – 15,7km – čierna/“kráľovská“ – mierne stúpania medzi 1-3km, najdlhšia, náročný záver v podobe trate Liga Lanovka – prevýšenie 455m
 6. Pajštún – 10,7km – červená – stredne náročná s obtiažnejším stúpaním medzi 3 – 5km a prudkým klesaním z Pajštúna – prevýšenie 370m

Všetky trate budú mať vytvorený GPX súbor, podľa ktorého si bežci môžu trasu nahrať do svojich hodiniek a bežať podľa nej. Každá z tratí bude mať aj samostatný popis kľúčových miest a najväčších zaujímavostí. Všetky trasy sú po preštudovaní mapiek ľahké na orientáciu, aj na základe existujúceho vyznačeného turistického značenia (karpatské okruhy).

Na každej z tratí spravíme vždy jeden vybraný deň aj spoločné prebehnutie pre tých, ktorí si netrúfajú bežať sami, takže nie je sa čoho báť J. Všetky informácie nájdete aj na FB EVENTE „Bratislavská koruna“.


Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek počas stanoveného obdobia.

Trať: Úlohou účastníka bude počas daného obdobia zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na stanovených tratiach, ktoré zvolí organizátor. Výsledok následne nahrá účastník prostredníctvom GPX súboru do časomerného systému. Každý kto odbehne v danom časovom úseku všetkých 6 tratí, získa účastnícku medailu. Hodnotené budú na záver aj najrýchlejšie časy dosiahnuté na jednotlivých tratiach, ako aj súčet všetkých časov.

Pravidlá: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, je potrebné dodržať bežecké trate a súbor prezentovaný organizátorom. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Upozorňujeme vás, aby ste venovali náležitú pozornosť nahratiu správnych výsledkov k jednotlivým tratiam, aby nedochádzalo zbytočne k reklamáciám a naťahovaniam pri spracovaní výsledkov. Každý bežec je zodpovedný za svoj výkon a výsledok, ktorý nahrá, rovnako tak za skutočnosť, že stanovenú trasu pobeží podľa toho ako je organizátorom pripravená a v GPX súbore zverejnená. Veríme, že všetci bežci budú rešpektovať stanovené pravidlá ako aj Fair-play a ak vzniknú prípadné nezrovnalosti alebo pochybnosti, budú kontaktovať časomieru na dole uvedenom maile. Ďakujeme

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk .


Účastnícky limit:  bez limitu

Registrácia: on-line !!!

Na jednotlivé bežecké trasy je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku. Registrácia na všetky behy sa robí naraz, čiže ak sa chcete zapojiť, stačí vám jedno zaregistrovanie sa.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (*.gpx súbor vášho výkonu) – každý bežecký okruh bude mať svoj samostatný link, takže spolu nájdete v maile 6 linkov na nahratie výsledku. 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné – bez závislosti od dátumu platby:
30 €

(5,-Eur za každého účastníka bude venovaných na komunitný bežecký projekt, ktorý vzíde z výsledku návrhov a hlasovania komunity bežcov, ktorí sa zapoja do akcie. V priebehu mesiaca december a január môžu bežci posielať svoje návrhy na tomas@becool.sk – vyznačenie novej trate, oprava existujúceho značenia, osvetlenie trate, nákup mobiliáru popri bežeckých tratiach (lavičky, odpadkové koše), bežecké brožúry a letáky a iné), resp. vyplniť svoje návrhy v „odkazoch“ pri registrácii v rámci vypĺňania registračného formulára (spodná sekcia odkaz usporiadateľovi).

Štartový balík zahŕňa:       

 • účastnícku čelenku (posielame poštou po registrácii sa na podujatie)
 • štartovú obálku
 • on-line štartové číslo s menom (neprenosné),
 • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom z každého zabehnutého a nahratého behu,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu a nahraní všetkých 6 výsledkov,
 • možnosť vyhrať vecné ceny v rámci žrebovania zo všetkých účastníkov.
 • MEDAILU po absolvovaní všetkých 6tich tratí (posielame poštou po absolvovaní všetkých 6tich behov)

+ zásobu energie na absolvovanie tejto výzvy od @redbullsk (posielame poštou po registrácii sa na podujatie)

V rámci registračného systému si budete môcť zakúpiť originálne funkčné eventové tričko ALPINE PRO v cene 15,-Eur vrátane poštovného. Rovnako tak si budete môcť zakúpiť extra eventovú čelenku v cene 10,-Eur a potešiť ňou niekoho ďalšieho.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou  táto forma úhradyvám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa
 • platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Vyhodnotenie a vecné ceny: Absolútne poradie muži a ženy, vekové kategórie M/Ž do 39, M/Ž 40, M/Ž50, M/Ž 60. Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 muži a ženy v každej z uvedených kategórií.

Absolútni víťazi získajú bezplatné štartovné na RED BULL 400 2021 na Slovensku, víťazi jednotlivých kategórií získajú zásobu energie a vecné ceny od @redbullsk.

Po skončení podujatia vylosujeme 4 bežcov, ktorí získajú vecné ceny @wflworldrun.

 Dôležité upozornenie organizátora !!!

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých behov je kombinácia aktívneho športu pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení“.

Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť zažiť a objaviť niečo nové, prípadne sa aj športovo konfrontovať s ďalšími bežcami. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Bolo by to v absolútnom rozpore s celým nastavením toho ako sa bežecká komunita okolo „Bratislava marathon eventov“ vyvíja a aj v rozpore so zásadami a  princípmi Fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo na detailnejšiu kontrolu a verifikáciu nahratých výsledkov v prípade, že dôjde k podozreniu, že nahratý výsledok nie je v súlade s propozíciami, alebo pravidlami Fair-play!

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník preberá plnú zodpovednosť aj za výber trate, po ktorej beží a rešpektovanie všetkých pravidiel s tým spojených, vrátane pravidiel cestnej premávky. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com a na FB evente „Bratislavska koruna“.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon team


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: