Štart je na Námestí M.R.Štefánika v Eurovea – priamo pri soche – vybiehame po promenáde smerom k Starému mostu – vedľa osobného prístavu sa napojíme na promenádu a pokračujeme až k Mostu SNP – pred Mostom SNP prejdeme opatrne cez prechod pre chodcov a pokračujeme na Rybné námestie – povedľa Bibiany podbiehame Most SNP a vybehneme si schody hore smerom k hradu – pred Domom u dobrého pastiera odbočíme doľava hore a vybiehame smerom na hrad – po zhruba 200m sa pred nami objaví Žigmundova brána – pred ktorou odbočíme doľava a lávkou pod hradbami podbehneme hradný kopec tak, že vyjdeme na Námestí A. Dubčeka pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky – držíme sa chodníka na Mudroňovej ulici z ľavej strany a vybiehame hore smerom na Slavín – pred Hotelom Albrecht prejdeme opatrne cez cestu a bežíme po chodníku Mudroňovej ulice po pravej strane až po križovatku so Starou vinárskou ulicou – odbočíme doprava na túto ulicu a po chodníku bežíme smerom na Slavín – tesne pred Slavínom odbočíme doprava (pri čínskej ambasáde) a podbehneme si pamätník tak, že sa dostaneme pod legendárne schody pri Rotunde, ktorými na majestátny Slavín vybiehame – prebiehame Slavínom a tesne pred pamätníkom odbočíme doľava a vybiehame z areálu povedľa britskej ambasády – odbočíme doprava na Novosvetskú ulicu a bežíme smerom do Horského parku – akonáhle sa pred nami zjaví po ľavej strane Horáreň – vbiehame do parku a bežíme dole cez celý horský park až vybehneme na Hroboňovu ulicu – odbočíme doprava a približne po 100m na križovatke opäť odbočíme doprava na Prokopa Veľkého – touto ulicou bežíme mierne nahor pomerne dlhý úsek až sa po pravej ruke zjaví legendárna bratislavská krčma Funus – tesne za Funusom vbiehame do stromoradia Hlbokej cesty, ktoré nás dovedie pomaličky späť do centra – pred budovou Ministerstva zahraničných vecí odbočíme doprava na ulicu Fraňa Kráľa a opatrne po chodníku bežíme smer Palisády – napojíme sa na Moyzesovu ulicu a vybiehame na Palisády – opatrne prejdeme cez prechod pre chodcov v smere na hrad a po pár desiatkach metrov odbočíme doľava na Koziu ulicu – na začiatku/konci Kozej ulice sa dostaneme k Hotelu Falkensteiner kde odbočíme doprava a dostaneme sa na chodník povedľa električkovej trate vychádzajúcej z tunela – bežíme dole po chodníku popri električkovej trati (budovy centra mesta máme po pravej ruke) až na vrchol Námestia SNP – kde zabočíme doprava a popod Michalskú bránu vbiehame do pešej zóny – pred Univerzitnou knižnicou odbočíme pri kameni doľava a dostaneme sa na Hlavné námestie – pokračujeme rovno popri Čumilovi na Hviezdoslavovo námestie (Slovenské národné divadlo) a následne povedľa Reduty(Slovenská národná filharmónia) na Námestie Ľ. Štúra – prejdeme opatrne prechod pre chodcov a dostaneme sa na nábrežnú promenádu, kde odbočíme doľava a dobiehame do Eurovea rovnako ako sme z nej vybiehali – končíme pod sochou M.R.ŠtefánikaEurovea.

Očami krstného rodiča: Petra Pukalovičová

Mestský okruh – ktorý ja súkromne volám city trail, je krásna bežecká prechádzka mestom, pri ktorej si aj zamakáte. Mňa osobne najviac na tejto trase baví, že okrem toho, že bežíte cez najkrajšie časti Starého mesta Bratislavy,  nie je bežecky jednotvárna. Obsahuje totiž veľa výbehov a zbehov, ktoré naozaj stoja za to. Výbeh na Bratislavský hrad, následne výbeh na Slavín, zbeh do Horského parku a cesta späť do centra cez nádherné Palisády. Čerešničkou na torte je prebeh podod Michalskú bránu cez centrum mesta, popri krásnej budove SND, Slovenskej Filharmónii až na nábrežie Dunaja. Zdá sa to až neuveriteľné, ale toto všetko sa dá zažiť na 11tich kilometroch. Odporúčam prebehnúť si to večer, výhľady na mesto stoja za to 🙂


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: