Tradičnou súčasťou nášho ČSOB Bratislava marathon sú aj podporné charitatívne a sociálne projekty pod spoločným označením 43. kilometer. Toto označenie je symbolom toho, že maratón v Bratislave dĺžku maratónskej 42,195 km trate svojimi charitatívnymi projektmi presahuje. Sme poctení, že aj vďaka našim partnerom každoročne organizujeme projekty, ktoré pomáhajú deťom a robia ich život krajším a zmysluplnejším.  

„Deti deťom“
je projekt organizátorskej agentúry BE COOL, s.r.o., v rámci ktorého účastníci detských behov svojou účasťou už niekoľko rokov pomáhajú svojim rovesníkom, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Organizátori sa aj v roku 2019 rozhodli venovať sumu 1 € za každé jedno riadne prihlásené dieťa na pomoc detským charitatívnym organizáciám.

„Vyrovnaná šanca“
je projekt zameraný na deti z detských domovov, v rámci ktorého generálny partner podujatia ČSOB Finančná skupina preplatí účasť na detských behoch deťom z detských domovov a umožní im tak vychutnať si atmosféru podujatia spolu so svojimi rovesníkmi.

„Konto Bariéry“
ČSOB Finančná skupina venuje finančné prostriedky Kontu Bariéry, ktoré pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím prispieva na nákup kompenzačných pomôcok. Tento príspevok sa budeme snažiť navýšiť prostredníctvom dražby štartových čísel a individuálnych príspevkov s cieľom spoločne na 14. ročníku ČSOB Bratislava Marathon pomôcť vybraným štrnástim deťom so zdravotným postihnutím zo sociálne slabých rodín.

„Pomáham kúpou čísla“
„Pomáham kúpou čísla“ je ďalším z charitatívnych projektov ČSOB Bratislava Marathon na podporu vyzbierania finančných prostriedkov pre zdravotne znevýhodnené deti zo sociálne slabých rodín z Konta Bariéry. 

„Nový štart s Nadáciou Adeli“

Už druhý rok pokračuje spolupráca s Nadáciou Adeli, ktorá svojou činnosťou pomáha pacientom s neurologickými poruchami pohybu a tiež ich rodinám. Podporuje deti a dospelých s detskou mozgovou obrnou, ľudí postihnutých po mozgových príhodách, po úrazoch mozgu a miechy.

Projektom Nový štart chce Nadácia upozorniť na problematiku osôb so získaným neurologickým  postihnutím  – ide o prípady, kedy je mozog poškodený následkom choroby alebo úrazu, patria sem tiež prípady po cievnej mozgovej príhode (CMP), ktorá postihuje stále viac Slovákov.

„Liga proti rakovine“ Primárnym cieľom Ligy proti rakovine je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Zároveň sa zameriava aj na šírenie osvety o onkologických ochoreniach a prevencii chorôb. V prezentačnom stánku na podujatí nájdete informačné brožúry pre pacientov aj verejnosť, ženy sa môžu na makete prsníka naučiť techniku samovyšetrenia a fajčiari môžu po vdýchnutí do prístroja smokerlyzer zistiť hodnoty CO vo svojom výdychu. K dispozícii bude aj fyzioterapeutka, ktorá vás naučí „školu zdravého chrbta“, prípadne bežcom nalepí kineziotejp.


ĎAKUJEME!


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner:

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového maratónu:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

S podporou: