Slide thumbnail

Tradičnou súčasťou nášho ČSOB Bratislava Marathon sú aj podporné charitatívne a sociálne projekty pod spoločným označením 43. kilometer. Toto označenie je symbolom toho, že maratón v Bratislave dĺžku maratónskej 42,195 km trate svojimi charitatívnymi projektmi presahuje. Sme poctení, že aj vďaka našim partnerom každoročne organizujeme projekty, ktoré pomáhajú deťom a robia ich život krajším a zmysluplnejším.  

„Deti deťom“
je projekt agentúry BE COOL, v rámci ktorého účastníci detských behov svojou účasťou už niekoľko rokov pomáhajú svojim rovesníkom, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Organizátori sa aj v roku 2019 rozhodli venovať sumu 1 € za každé jedno riadne prihlásené dieťa na pomoc detským charitatívnym organizáciám.

„Vyrovnaná šanca“
je projekt zameraný na deti z detských domovov, v rámci ktorého generálny partner podujatia ČSOB Finančná skupina preplatí účasť na detských behoch deťom z detských domovov a umožní im tak vychutnať si atmosféru podujatia spolu so svojimi rovesníkmi.

„Konto Bariéry“
ČSOB Finančná skupina venuje finančné prostriedky Kontu Bariéry, ktoré pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím prispieva na kompenzačné pomôcky. Prostredníctvom dražby štartových čísel a individuálnych príspevkov sa aj na 14. ročníku ČSOB Bratislava Marathon budeme snažiť pomôcť vybraným štrnástim deťom so zdravotným postihnutím zo sociálne slabých rodín.

„Pomáham kúpou čísla“
„Pomáham kúpou čísla“ je ďalším z charitatívnych projektov ČSOB Bratislava Marathon na podporu vyzbierania finančných prostriedkov pre zdravotne znevýhodnené deti zo sociálne slabých rodín z Konta Bariéry. 

Každý z nás má svoje obľúbené čísla/číselné symboliky, ktoré majú pre nás jedinečný význam, či už sú to dátumy narodenia, významné udalosti, či len skrátka „šťastné čísla“. Vďaka veľkému záujmu zo strany bežcov sa bude predaj štartových čísel konať aj v rámci 14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon (06.04.-07.04.2019). Za minimálny príspevok 5,- € môžete mať svoje obľúbené štartové číslo. Horná hranica peňažného príspevku nie je stanovená a je len na vás, akou sumou prispejete a pomôžete. 
Akcia je limitovaná na dva termíny, mikulášsky a valentínsky.

Mikulášske okienko 30.11.2018 – 14.12.2018

Valentínske okienko 01.02.2019  – 14.02.2019.

Postup pri kúpe obľúbeného štartového čísla:

  1. Výber obľúbeného čísla (v číselnom rozsahu vami vybranej disciplíny)
  2. Rezervácia vybratého čísla na registracia@becool.sk kvôli dostupnosti
  3. V prípade dostupnosti, úhrada príspevku priamo na účet  SK6875000000004021432679
  4. Zaslanie potvrdenia o platbe na hore uvedený e-mail
  5. Číslo má svojho majiteľa 🙂

Číselné rady na ČSOB Bratislava Marathon 2019

Maratón Muži : 20 – 1 200
Maratón Ženy : 1 201 – 1 680
Polmaratón Muži : 2 001 – 4 500
Polmaratón Ženy :  4 501 – 5 602
Štafeta Polmaratón :  6 001 – 6 500
Štafeta Maratón : 6 501 – 6 652


ĎAKUJEME!


Organizátori:

Generálny parner:

Auto partner:

Športový partner:

Partner 10 km:

Partner štafiet:

Partner štafiet:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

Produktoví partneri:

Partner registrácie:

Hlavný mediálny partner:

Mediálni partneri:

 

 

 

S podporou: