testtest

Slide thumbnail

Tradičnou súčasťou nášho ČSOB Bratislava marathon sú aj podpornécharitatívne a sociálne projekty pod spoločným označením 43. kilometer. Toto označenie je symbolom toho, že maratón vBratislave dĺžku maratónskej 42,195 km trate svojimi charitatívnymi projektmipresahuje. Sme poctení, že aj vďaka našim partnerom každoročne organizujemeprojekty, ktoré pomáhajú deťom a robia ich život krajšíma zmysluplnejším.  

„Deti deťom“
je projekt agentúry BE COOL, v rámci ktorého účastníci detských behov svojouúčasťou už niekoľko rokov pomáhajú svojim rovesníkom, ktorí sú na pomoc inýchodkázaní. Organizátori sa aj v roku 2019 rozhodli venovať sumu 1 € zakaždé jedno riadne prihlásené dieťa na pomoc detským charitatívnym organizáciám.

„Vyrovnaná šanca“
je projekt zameraný na deti z detských domovov, v rámci ktorého generálnypartner podujatia ČSOB Finančná skupina preplatí účasť na detských behoch deťomz detských domovov a umožní im tak vychutnať si atmosféru podujatia spolu sosvojimi rovesníkmi.

„Konto Bariéry“
ČSOB Finančná skupina venuje finančné prostriedky Kontu Bariéry, ktoré pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím prispieva na kompenzačné pomôcky. Prostredníctvom dražby štartových čísel a individuálnych príspevkov sa aj na 14. ročníku ČSOB Bratislava Marathon budeme snažiť pomôcť vybraným štrnástim deťom so zdravotným postihnutím zo sociálne slabých rodín.

„Pomáham kúpou čísla“
„Pomáham kúpou čísla“ je ďalším z charitatívnych projektov ČSOB Bratislava Marathon na podporu vyzbierania finančných prostriedkov pre zdravotne znevýhodnené deti zo sociálne slabých rodín z Konta Bariéry. 

Každý z nás má svoje obľúbené čísla/číselné symboliky, ktoré majú pre nás jedinečný význam, či už sú to dátumy narodenia, významné udalosti, či len skrátka „šťastné čísla“. Vďaka veľkému záujmu zo strany bežcov sa bude predaj štartových čísel konať aj v rámci 14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon (06.04.-07.04.2019). Za minimálny príspevok 5,- € môžete mať svoje obľúbené štartové číslo. Horná hranica peňažného príspevku nie je stanovená a je len na vás, akou sumou prispejete a pomôžete. 
Akcia je limitovaná na dva termíny, mikulášsky a valentínsky.

Mikulášske okienko 30.11.2018 – 14.12.2018

Valentínske okienko 01.02.2019  – 14.02.2019.

Postup pri kúpe obľúbeného štartového čísla:

  1. Výber obľúbeného čísla (v číselnom rozsahu vami vybranej disciplíny)
  2. Rezervácia vybratého čísla na registracia@becool.sk kvôli dostupnosti
  3. V prípade dostupnosti, úhrada príspevku priamo na účet  SK6875000000004021432679
  4. Zaslanie potvrdenia o platbe na hore uvedený e-mail
  5. Číslo má svojho majiteľa 🙂

Číselné rady na ČSOB Bratislava Marathon 2019

Maratón Muži : 20 – 1 200
Maratón Ženy : 1 201 – 1 680
Polmaratón Muži : 2 001 – 4 500
Polmaratón Ženy :  4 501 – 5 602
Štafeta Polmaratón :  6 001 – 6 500
Štafeta Maratón : 6 501 – 6 652


ĎAKUJEME!


GENERÁLNY PARTNER

Športový partner

Partner polmaratónu

Partner štafetového behu

Partner desiatky

Partner zdravia


Partneri