Súhlasím so zaradením do Abbott WMM (World Marathon Majors LLC so sídlom 21660 W Fiels Parkway, Deer Park IL 60010)

Jedná sa o nasledovné údaje účastníka: (i) meno, (ii) priezvisko), (iii) dátum narodenia, (iv) názov maratónu, (v) dátum maratónu, (vi) výsledný čas maratónu (HH:MM:SS), (vii) pohlavie, (viii) celkové poradie v rámci maratónu, (ix) poradie v rámci pohlavia, (x) poradie v rámci vekovej kategórie a (xi) národnosť/krajina.

Wanda AGR Series

Ako zbierať body

I agree to be included in Abbott World Marathon Majors (World Marathon Majors LLC so sídlom 21660 W Fiels Parkway, Deer Park IL 60010)

Data: the following Participant data: (i) first name; (ii) surname; (iii) date of birth; (iv) Marathon title; (v) Marathon date; (vi) Marathon finish time (HH:MM:SS); (vii) gender; (viii) overall Marathon finish position; (ix) Marathon position in gender; (x) Marathon position in Age Group; and (xi) nationality/country.