Štartová listina

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
51 Štefaňák Ján (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 51
52 Mistrík Matej (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ach 52
53 Mikula Richard (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Fch 53
54 Mikulová Timka (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dd 54
55 Vrba Peter (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 55
56 Vrbová Michaela (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cd 56
57 Hamšík Matias (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Bch 57
58 Fornadeľová Ninka (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cd 58
59 Barta Hugo (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 59
60 Chlepková Alexandra (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ed 60
61 Pajunková Sofia (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ed 61
62 Fornadeľová Michaela (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Fd 62
63 Beller Brunno (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Bch 63
64 Vaňo Timotej (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ach 64
65 Gerő Natália (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ed 65
66 Dömény Lia (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ad 66
67 Cápay Leo (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 67
68 Beller Boris (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 68
69 Olejár Juraj (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 69
70 Olejárová Adriana (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cd 70
71 Olejár Jakub (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Fch 71
72 Tokarčík Zara Nicol (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cd 72
73 Kupec Lukas (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 73
74 Gogová Lucia (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dd 74
75 Goga Patrik (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 75
76 Jurický Mathias (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 76
77 Mikula Vladimír (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Bch 77
78 Mikula Adam (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 78
79 Mikula Matúš (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ech 79
80 Košťalová Veronika (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dd 80
81 Koleda Patrik (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Fch 81
82 Valek Marián (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 82
83 Valek Ondrej (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 83
84 Hamajová Laura (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ed 84
85 Hamajová Lujza (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Bd 85
86 Štrba Maxim (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ech 86
87 Maceja Šimon (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 87
88 Moncman Matúš (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ach 88
89 Vrana Marko (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cch 89
90 Holincova Nikoleta (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dd 90
91 Holincova Natália (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Cd 91
92 Rondíková Karolína Ela (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ad 92
93 Pisko Patrik (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ech 93
94 Pisko Gregor (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 94
95 Coch Maxim (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ach 95
96 Cochova Mia Júlia (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ad 96
97 Morongova Natália (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ad 97
98 Baranová Adela (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Ad 98
99 Janek Samuel (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Dch 99
100 Janeková Nela (SK) Renault Kids Nočníček (24.07.2021) Bd 100