Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
51 Hraško Oliver (SK) Preteky lezúňov Ch 26
52 Sirek Andrej (SK) ČSOB maratón M 26
53 Márkus Nikolas (SK) ČSOB maratón M 27
54 Jančovičová Sofia (SK) Preteky lezúňov D 27
55 Kostyleva Amalia (RU) Preteky lezúňov D 28
56 Vikartovský Andrej (SK) ČSOB maratón M 28
57 Grulich Tomáš (CZ) ČSOB maratón M50 29
58 Navračič Ivan (SK) Preteky lezúňov Ch 29
59 Číslo Menové (SK) ČSOB maratón M50 30
60 Balátová Viktória (SK) Preteky lezúňov D 30
61 Kožuchová Dominika (SK) Preteky lezúňov D 31
62 Lutz Marek (SK) ČSOB maratón M 31
63 Gmasz Peter (AT) ČSOB maratón M50 32
64 Slíž Damian (SK) Preteky lezúňov Ch 32
65 Farkaš Martin (SK) Preteky lezúňov Ch 33
66 Král Jan (CZ) ČSOB maratón M40 33
67 Menové Číslo (IT) ČSOB maratón M50 34
68 Tóth Jakub (SK) Preteky lezúňov Ch 34
69 Levsky Leonard (SK) Preteky lezúňov Ch 35
70 Turianska Simona (SK) ČSOB maratón Ž 35
71 Mackova Martina (SK) ČSOB maratón Ž40 36
72 Rusňák Adam (SK) Preteky lezúňov Ch 36
73 Staniková Jana (SK) Preteky lezúňov D 37
74 Menové Číslo (SK) ČSOB maratón M40 37
75 Ďurta Tomáš (SK) ČSOB maratón M40 38
76 Hrbková Olívia (SK) Preteky lezúňov D 38
77 Schwarcz Lily (SK) Preteky lezúňov D 39
78 Klačanský Marek (SK) ČSOB maratón M 39
79 fabio Bux (BE) ČSOB maratón M40 40
80 Hříbová Iveta (SK) Preteky lezúňov D 40
81 Skirkanič Sára (SK) Preteky lezúňov D 41
82 Havran Peter (SK) ČSOB maratón M50 41
83 Giňovský Ján (SK) ČSOB maratón M 42
84 Hříbová Iveta (SK) Preteky lezúňov D 42
85 Baláž Ján (SK) Preteky lezúňov Ch 43
86 Kurucz Jozef (SK) ČSOB maratón M 43
87 Jankovič Peter (SK) ČSOB maratón M40 44
88 Bíro Viktor (SK) Preteky lezúňov Ch 44
89 Tanko Alex (SK) Preteky lezúňov Ch 45
90 Bohumel Lukáš (SK) ČSOB maratón M 45
91 Olešovská Linda (SK) Preteky lezúňov D 46
92 Nodari Ivan (IT) ČSOB maratón M60 46
93 Timek Artur (SK) Preteky lezúňov Ch 47
94 Lucas Javier (ES) ČSOB maratón M40 47
95 Petrášová Simona (SK) ČSOB maratón Ž 48
96 Gažovičová Sofia (SK) Preteky lezúňov D 48
97 Szabó Meda (SK) Preteky lezúňov D 49
98 Menové Číslo (SK) ČSOB maratón M 49
99 Rišiaň František (SK) ČSOB maratón M50 50
100 Eliaš Dorota (SK) Preteky lezúňov D 50