11. ROČNÍK TELEKOM NIGHT RUN BUDE MAŤ PRÍVLASTOK ZELENÝ

„ZELENÝ“ 11. ROČNÍK TELEKOM NIGHT RUN UŽ O MESIAC

Najväčší nočný beh na Slovensku s novými traťovýmirekordmi

Generálny partner

Hlavní partneri
Top partner
Auto partner
Technický partner
Partneri

Hlavný mediálny partner
Mediálni partneri

S podporou