Registrácia: Pri zaregistrovaní tímuje potrebné uviesť názov tímu a požadované údaje pri každom členovi tímu.

Tešíme sa na Vás !!!