VIRTUÁLNE PRETEKY

12. ROČNÍK BRATISLAVSKÉHO NOČNÉHO BEHU TELEKOM NIGHT RUN 2020


Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj, BE COOL Bory, s.r.o., Bratislavský maratón, o.z.

Termíny a vzdialenosti: 

08.10. 2020 – 11.10.2020

10 km,

– detské behy 300m, 600m, 800m

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek v stanovené dni (štvrtok-nedeľa).

Účastnícky limit:  bez limitu

Trať: Úlohou účastníkov bude počas daného obdobia zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na 10km trati, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá pre dospelých: Pri registrácii si pretekár zvolí kraj v rámci Slovenska, za ktorý bude súťažiť.  Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať *.gpx súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Pravidlá pre deti: Rodičia po skončení behu nahrajú dosiahnutý čas do výsledkového systému. Link na nahratie vám príde po úhrade spolu so štartovým číslom. Informáciu o dosiahnutom čase vo formáte hodina:minúta:sekunda: „00:01:52“ nahráte do systému. Pri detských behoch nebude vytvorené poradie podľa dosiahnutých časov, deti budú radené podľa štartových čísiel alebo abecedne. Deti si budú môcť stiahnuť svoj diplom uvedený pri mene pri výsledkoch.

Registrácia: bude prebiehať len v online forme.

Registrácia prebieha prostredníctvom linku na stránke www.sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (*.gpx súbor vášho výkonu). 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné: Každý pretekár si zvolí ľubovoľné štartovné v rozpätí 5€ – 10€. Deti 3€. Bežci, ktorí boli ku dňu zastavenia registrácie riadne prihlásení na 12. ročník Telekom Night Run, majú štartovné bezplatné.

Štartovné bude v plnej výške darované na projekt 10 000 stromov pre Bratislavu

Možnosti platenia štartovného:

  • platobnou kartou  táto formaúhrady vám umožní hneď si verifikovať prihláseniea platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa,alebo
  • platba prostredníctvom internetbankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Kategórie:   

Muži bez rozdielu veku

Ženy bez rozdielu veku

Družstvá
Chlapci – 300m (rok narodenia 2013 a mladší), 600m (rok narodenia 2009 – 2012), 800m (rok narodenia 2005 – 2008)

Dievčatá – 300m (rok narodenia 2013 a mladší), 600m (rok narodenia 2009 – 2012), 800m (rok narodenia 2005 – 2008)

Vyhlasovanie výsledkov: Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 pretekári a pretekárky a najrýchlejšie 3 družstvá.

Muži: absolútne poradie

Ženy: absolútne poradie

Družstvá: absolútne poradie

Chlapci: nesúťažne

Dievčatá: nesúťažne

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť.

Súťaž družstiev:

Družstvo tvoria najmenej štyria pretekári. Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň štyria členovia dobehnú do cieľa.

Hodnotenie družstiev:

Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň štyria členovia dobehnú do cieľa. O umiestnení družstva rozhodne súčet časov najrýchlejších 4 bežcov družstva.

Štartovné / štartový balíček zahŕňa:       

  • štartovú obálku z recyklovateľného papiera
  • online štartové číslo s menom,
  • online diplom,
  • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
  • účastnícku medaila (bude dodatočne zaslaná po skončení podujatia alebo si ju môžete prevziať počas prezentácie)

Všetci účastníci so zaplateným štartovným si môžu prevziať štartový balíček aj osobne v Eurovea v nasledovných časoch:

  • štvrtok 08.10. od 12:00 do 18:00 hod
  • piatok 09.10. od 12:00 do 18:00 hod
  • sobotu 10.10. od 10:00 do 16:00 hod

Počas prezentácie sa môžete občerstviť nápojmi našich produktových partnerov Rajec a Birell.

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na www.bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebe žnezverejňovať na www.bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon team

Generálny partner

Hlavní partneri
Top partner
Auto partner
Športový partner
Partneri

Mediálni partneri
S podporou