11. ROČNÍK BRATISLAVSKÉHO NOČNÉHO BEHU TELEKOM NIGHT RUN 2019

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori:  Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavský maratón, o.z.

Termín: 07.09.2019

Miesto: Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia: 17:00 – 22:00 hod.

Štart behu: 20:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica

Trať: 10 km – mestský okruh vedúci cez mestské časti Staré mesto a Petržalka – s pevným povrchom (podujatie zahŕňa aj doplnkové behy – Beh dvojíc na 2x5km a Firemný beh)

Časový limit: 1,5 hodiny (do 21.30 hod.)

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:             
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič 
Športový riaditeľ: Erik Baláž
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič   

Hlavný rozhodca: Branislav Droščák
Inštruktor rozhodcov: Ján Koštial

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 4500 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 5000 bežcov, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý saprihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčamesúčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie:   on-line a osobne

 • on-line do 03.09.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit v Eurovea, Pribinova ulica,  Námestie M.R.Štefánika:
  – od 04.09.2019 do 06.09.2019 vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
  – 07.09.2019 od 10:00 do 18:00 hod. 

Dôležité upozornenie: V rámci prihlasovacieho formuláru uveďte svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2018), resp. čas dosiahnutý v roku 2018 alebo 2019 na podujatí s dĺžkou trate 10 km. Štartový koridor bude rozdelený do 4  zón ( Telekom, ČSOB, Mercedes-Benz, 4F) podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov.

Telekom ČSOB Mercedes-Benz 4F
˂ 50:00 min. 50:01 min. – 56:00 min. 56:01min.  – 1:02:00 h ˃ 1:02:01 h

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. 

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba zaplatená (nie od dátumu registrácie sa v systéme). Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Firemný beh:

Minimálny počet v tíme je 5 bežcov. V prípade nahlásenia viacej členov do tímu sa vyhodnotí súčet 5 najrýchlejších časov z bežcov tímu. Aspoň 2/3 bežcov musia byť zamestnanci jednej firmy (nie členovia športového ani iného klubu). Názov tímu musí byť uvedený u všetkých bežcov rovnako, v opačnom prípade organizátor negarantuje správne zaradenie bežca do teamu (napr. TELEKOM). Vyhodnocovanie firemného behu sa uskutoční v priebehu 7 dní od skončenia podujatia. Prvé tri víťazné tímy získajú pohár za 1., 2. a 3. miesto.

Registrácia: Pri zaregistrovaní tímu je potrebné uviesť názov tímu a požadované údaje pri každom členovi tímu.

Odmeny: Vyhodnotené budú 3 najlepšie tímy v absolútnom poradí. 

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:
15 €        pre prvých 2000 prihlásených bežcovs riadne zaplateným štartovným, štartové číslo 501 – 2500
17 €         pre ďalších 2500prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 2501-5000

28 €         štafeta 2 x 5 km

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 24.08.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE NAŠICH VERNÝCH

Bežci, ktorí sa zúčastnili prvých 10 ročníkov podujatia (spolu 16 bežcov) a majú záujem štartovať aj na 11. ročníku podujatia, v prípade ak napíšu do 30.07.2019 na magda@becool.sk, získajú od organizátora bezplatné štartovné a účastnícke tričko k tomu !!!

Bežci, ktorí sa zúčastnili 9 ročníkov podujatia (spolu 38 bežcov) a majú záujem štartovať aj na 11. ročníku podujatia,v prípade ak napíšu do 30.07.2019 na magda@becool.sk, získajú od organizátora bezplatné štartovné !!!

Dátový balíček pre klientov Telekom zadarmo:

Ak máte od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. niektorý z paušálov ÁNO, Happy, Bez záväzkov alebo kartu na kredit Easy, získavate jednorazový neobmedzený dátový balíček s platnosťou na jeden deň (24 hodín od doručenia potvrdzujúcej SMS o jeho aktivácii) zadarmo. Tento benefit si aktivujete v deň konania Telekom Night Run t.j. 7.9.2019 v Telekom aplikácii. Jednorazový neobmedzený dátový balíček je možné využiť len v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na území SR. Aktivácia balíka je možná do 7.9.2019 do 24:00 hod.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto formaúhradyvám umožní hneď si verifikovať prihláseniea platbu v zozname účastníkov/štartovej listine
 • ak nebudenaplnený účastnícky limit osobne na mieste prezentácie účastníkov

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 11.08.2019 (vrátane) má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (registracia@becool.sk).

V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 12.08.2019 do 7.9.2019, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (registracia@becool.sk).

V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu registracia@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 11.8.2019 (vrátane). Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.

Preregistrácia v čase od 12.8.2019 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka resp. online prevodom. Organizátor bude vybavovať pre-registrácie postupne ako mu budú nahlasované. Preregistrácia v deň preteku nie je možná, preregistrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušného preteku !

Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Kategórie:   

Muži:

• M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003)

• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

• Ž 39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003)

• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

• Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Vyhlasovanie výsledkov:

 Muži:

• M absolútne poradie

• M39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003)

• M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

• M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

• M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

• Ž absolútne poradie

• Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003)

• Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

• Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

• Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel v Eurovea, Pribinova ulica, Námestie M.R.Štefánika:

– od 04.09.2019 do 06.09.2019 vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
– 07.09.2019 od 10:00 do 18:00 hod.

Štartové zahŕňa:       

 • štartové číslo s menom a zabudovaným čipom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 09.08.2019),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.

Funkčné účastnícke tričko od slovenského výrobcu abraka s grafikou podujatia si môžete kúpiť v požadovanej veľkosti spolu s on-line registráciou v cene 20 Eur. Ak nedôjde k vypredaniu jednotlivých veľkostí pred samotnou akciou, budete si môcť tričko kúpiť aj priamo na podujatí (počet tričiek je limitovaný).

Štartové koridory: V rámci prihlasovacieho formuláru preto nezabudnite uviesť svoj čas dosiahnutý na podujatí v minulom roku (2018), resp. čas dosiahnutý v roku 2018 alebo 2019 na podujatí s  dĺžkou trate 10km. Štartový koridor bude rozdelený do 4 zón podľa zadaného času čo zabezpečí plynulejší štart a prebeh prvých kilometrov. Pretekár, ktorý neuvedie svoj čas bude automaticky zaradený na záver štartového poľa do poslednej zóny. Dôrazne vás žiadame, aby ste uvádzali vaše reálne dosiahnuté časy, aj takouto formou prejavujete rešpekt svojim kolegom bežcom.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený! Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk  a následne na bratislavamarathon.com . Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Vecné ceny: 

– Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.
– Vecné ceny získajú aj prví traja muži a prvé tri ženy v jednotlivých vekových kategóriách
(vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční na hlavnom pódiu na Námestí M.R.Štefánika počas slávnostného ceremoniálu približne o 21.20 hod.).

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na bratislavamarathon.com.

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu,bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.


BEH DVOJÍC NA 2x5km – ako súčasť Telekom night run

Ako prvý člen štafety vybieha bežec s písmenkom „A“, vybieha z koridoru podľa nahláseného cieľového času. Odovzdávka štafiet bude približne na 4,7 km na Jesenského ulici povedľa parkoviska za Slovenským národným divadlom (Komenského námestie).

Druhý člen štafety označený písmenkom „B“, sa na miesto štafetovej odovzdávky presunie peši (zhruba 600m od priestoru štartu a cieľa – pôjdete po Štúrovej ulici a zabočíte doľava do Jesenského  ulice, po ktorej vedie obojsmerne trasa behu – odovzdávka sa nachádza približne 150m od začiatku ulice na pravej strane).

Predpokladaný príchod prvých bežcov na miesto odovzdávky je 20:15 hod, takže buďte pozorní a dostavte sa na odovzdávku načas.

Bežci sa na odovzdávke zoraďujú pre lepšiu prehľadnosť vedľa seba od čísla 1,2,3 atď, aby odovzdávka prebehla plynulejšie. Do odovzdávkového koridoru sa vbieha samostatne tak, aby nedochádzalo pri odovzdávke ku kolízii s jednotlivcami.

Buďte na samotnej odovzdávke ohľaduplní a rešpektujte aj ostatných bežcov a účastníkov Behu dvojíc – netlačte sa do trate behu a nezavadzajte individuálnym bežcom (to sa týka aj príchodu a odchodu na odovzdávku, resp. z nej). Beh dvojíc je spestrenie a doplnková disciplína Telekom Night Run, tak k tomu aj pristupujte. Bežec „A“ dostane po odovzdaní štafety občerstvenie a medailu a presunie sa peši na miesto štartu/cieľa v Eurovea (600m). Bežec „B“dobieha do cieľa kde dostane občerstvenie a medailu. Pri presune na miesto odovzdávky,resp. pri návrate do cieľa prosím rešpektujte bežiacich účastníkov, aby nedošlo ku kolíziám.

Počet družstiev na beh dvojíc je limitovaný na 200.

Ďakujeme pekne a držíme Vám palce.

Upozornenie: Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovky. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí.

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner

Hlavní partneri
Top partner
Auto partner
Technický partner
Partneri

Hlavný mediálny partner
Mediálni partneri

S podporou