DETSKÝ VEČERNÝ BEH REXÍK

Pokyny a základné informácie

Štart behu: 06.09.2019 (piatok) od 19:30 hod

Deti budúštartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po F), približnev 10 minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.

Účastnícky limit:1000 detí

Dĺžka trate a kategórie: chlapci a dievčatá

 • A – do 5 rokov (rok narodenia 2014 a mladší) – 300 m
 • B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2012 a 2013) – 300 m
 • C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2010 a 2011) – 600 m
 • D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2008 a 2009)– 600 m
 • E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2006 a 2007) – 800 m
 • F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2004 a 2005) – 800 m

Štartovné v závislosti od dátumu platby:

 • 5 € prvých 500 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným, štartové číslo 1 – 499
 • 7 € pre ďalších 500 prihlásených detí s riadne zaplateným štartovným, štartové čísla 500- 1000

Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo s menom a čipom na meranie času (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10.08.2019),
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu.

Prihlasovanie (registrácia):

 • on-line do 03.09.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a bratislavamarathon.com
 • osobne v prípade, ak nebude naplnený účastnícky limit:
  – od 04.09.2019 do 05.09.2019 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod. 
  – od 06.09.2019 v Eurovea v čase od 12:00 do 18:00 hod.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • – od 04.09.2019 do 05.09.2019 v Eurovea, vždy v čase od 12:00 do 19:00 hod.
 • – od 06.09.2019 v Eurovea v čase od 12:00 do 18:00 hod.

V kategórii A a B je možná účasť rodičov na behu spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny !!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré bežia samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.

 • Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až F,
 • Deti štartujú vždy najskôr dievčatá a potom chlapci,
 • Deti štartujú vo vlnách v počte maximálne 50 detí (v kategórii A a B sa očakávajú 3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie),

Vzhľadom na to že, aj detské štartové čísla obsahujú čip !!!, ktorý zaznamená čas každého dieťaťa od prebehu štartovým kobercom po prebeh cieľovým kobercom, je potrebné aby deti prešli po vlastných nohách štart aj cieľ, ináč ich časomiera nezaznamená a dieťa nebude zaradené vo výsledkoch !!!.

Upozorňujeme rodičov, že vzhľadom na vlnové štarty a skutočnosť, že deťom bude vyhodnocovaný čas štartu príslušnej vlny, v ktorej dieťa štartuje, „gun time vlny“, je možné, že celkovým víťazom danej kategórie bude ktorékoľvek dieťa s najrýchlejším časom, bez ohľadu na to, z akej vlny štartuje. 

Vyhodnotené na pódiu budú a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov !!! (nosenie na rukách, prípadne ťahanie detí je zakázané – dieťa nebude diskvalifikované, ale nebude vo výsledkoch hodnotené v rámci poradia najlepších, ktorí budú odmenení).

Organizátor zverejní po podujatí na bratislavamarathon.com výsledkovú listinu, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť on-line diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny:

Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638
e-mail: info@becool.sk

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner

Hlavní partneri
Top partner
Auto partner
Technický partner
Partneri

Hlavný mediálny partner
Mediálni partneri

S podporou