Kategórie podľa profesií – pracovných pozícií:

Rozčlenenie profesií v rámci jednotlivých pracovných oblastí/kategórií nájdete na stránke www.pozicie.sk (607 pracovných pozícií). Ak ste si nenašli vašu pracovnú profesiu, ale vaša profesia spadá do niektorej z uvedených oblastí/kategórií, vyberte si danú oblasť. Ak ste sa nenašli v žiadnej z uvedených pracovných profesií, prihláste sa do oblasti/kategórie „iné“.

 1. Administratíva a zákaznícka podpora
 2. Bankovníctvo a poisťovníctvo
 3. Bezpečnosť a ochrana, armáda, polícia
 4. Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo
 5. Doprava, špedícia, logistika
 6. Dôchodcovia
 7. Ekonomika, financie a účtovníctvo
 8. Elektrotechnika a energetika
 9. Chemický a farmaceutický priemysel
 10. Informačné technológie a telekomunikácie
 11. Ľudské zdroje a personalistika
 12. Rodičia na materskej dovolenke
 13. Marketing, reklama, PR
 14. Obchod
 15. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 16. Právo a legislatíva
 17. Služby, prekladateľstvo a tlmočníctvo
 18. Stavebníctvo a reality
 19. Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 20. Športovci
 21. Štátna správa, samospráva
 22. Študenti – SŠ a VŠ
 23. Umenie a kultúra
 24. Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie
 25. Vrcholový manažment
 26. Výroba, strojárstvo a automobilový priemysel
 27. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 28. Žurnalistika, polygrafia, médiá
 29. Iné

Radi by sme vás upozornili a zdôraznili, že nahlasovanie vašich profesií do jednotlivých oblastí/kategórií  je otázkou vašej voľby a budeme radi, keď budete uvádzať skutočné pravdivé údaje, tak aby to aj zodpovedalo reálnej skutočnosti a prípadne do budúcna sme mali relevantné podklady a vedeli spraviť zaujímavé porovnania a challenge. Ďakujeme