Verní

Verní maratónci s dokončeným maratónom na všetkých doterajších ročníkoch (2006 – 2018) majú od organizátora bezplatné štartovné. Maratónci, ktorí dokončili minimálne 10. ročníkov podujatia mali možnosť využiť zvýhodnené štartovné za  25,-Eur.

About the Author

By Tomas / Administrator on mar 14, 2019