INFORMÁCIA ORGANIZÁTORA ČSOB Bratislava marathon 2020

Milí bežeckí priatelia, tak ako sme uviedli pri rozhodnutí o konečnej podobe organizácie ČSOB Bratislava marathon 2020 dňa 31.08.2020, posielame vám dnes na vaše mailové adresy on-line systém preregistrácie, resp. refundácie štartovného ČSOB Bratislava marathon 2020 spolu s možnosťou požiadať súčasne o zaslanie štartového balíka ČSOB Bratislava marathon 2020 (ak ste si ho neprevzali na osobnom výdaji, resp. nebol vám už zaslaný v predchádzajúcich mesiacoch).
– Venujte prosím vyplneniu formulára náležitú pozornosť. Tak ako formulár vyplníte, budeme zasielať ďalšie informácie, prípadne samotné štartové balíčky. Tento formulár je potrebné vyplniť bez ohľadu na to, či ste už vypĺňali formulár v niektorom z predchádzajúcich mesiacov.
– On-line systém bude otvorený do 30.09.2020.
– On-line systém bude v newslettri zaslaný všetkým riadne registrovaným účastníkom, ktorí sa prihlásili cez systém predpredaj.sk !!!
– Riadne registrovaných účastníkov, ktorí sa prihlasovali cez využitie „voucherov“ na základe uhradených faktúr (spravidla firemné hromadné registrácie), budeme kontaktovať samostatne v najbližších dňoch.
– Bez ohľadu na to, či ste už formulár vypĺňali v minulosti, môžete si vybrať jednu z troch avizovaných možností:
A) presunúť si svoje zaplatené štartovné do niektorého z ďalších ročníkov podujatia – 2021, 2022 alebo 2023
B) požiadať o vrátenie štartovného z roku 2020 v plnej výške
C) pomôcť organizátorovi a podporiť podujatie a ponechať zaplatené štartovné organizátorovi
– V prípade, ak požiadate o vrátenie zaplateného štartovného v plnej výške (“možnosť B”), kontaktovať vás následne bude v mesiaci október ticketingová spoločnosť predpredaj.sk, ktorá už dorieši detailné vrátenie zaplateného štartovného.
– Všetci bežci s riadne zaplateným štartovným môžu súčasne požiadať o zaslanie štartového balíčka poštou na adresu, ktorú si uvediete vo formulári. Zasielanie štartových balíkov bude prebiehať postupne v mesiaci október 2020. Náklady na poštovné rovnako ako na organizáciu virtuálnych behov, sa rozhodol uhradiť generálny partner podujatia spoločnosť “ČSOB”.
Ak by ste mali akékoľvek problémy s vypĺňaním formuláru, napíšte prosím na info@becool.sk.
Ďakujeme vám všetkým za podporu, priazeň a trpezlivosť v týchto pre šport ťažko skúšaných časoch a želáme vám ešte príjemnú športu jeseň a už teraz sa na vás tešíme na 16. ročníku ČSOB Bratislava marathon 2021
.
Váš Bratislava marathon team
.
#csobbam2020
#bratislavamarathon
#vsetkodobehneme

 

About the Author

By Tomas / Administrator on sep 15, 2020