INFORMÁCIA ORGANIZÁTORA

Prípravy na 15. ročník ČSOB Bratislava marathon (04.-06.09.2020) pokračujú naďalej a vstúpili do svojej finálnej fázy. V posledných dňoch sme absolvovali viacero stretnutí s príslušnými autoritami, a to najmä s hlavným a regionálnymi hygienikmi, pričom opätovne predbežne potvrdili, že akcia sa pri dodržaní a miernom doplnení predložených opatrení a spôsobu ako je naplánovaná, môže uskutočniť. V prvej polovici budúceho týždňa budú zverejnené a následne prihláseným účastníkom aj zaslané informácie o príslučných epidemiologických opatreniach a pravidlách, ktoré bude povinný každý účastník splniť, aby bol pripustený na štart niektorej z disciplín podujatia. Budeme vychádzať z aktuálnej situácie a z aktuálnych platne prijatých pravidiel a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstva zahraničných vecí.
Začiatkom budúceho týždňa zverejníme aj detailné informácie k štartom jednotlivých behov, zaradeniu prihlásených účastníkov do štartových vĺn, resp. k limitom registrácií na jednotlivé disciplíny.
Neustále veľmi pozorne a citlivo vnímame v spolupráci s našimi partnermi aktuálnu situáciu. Ak by došlo k takému zhoršeniu epidemiologickej situácie na Slovensku, že príslušné autority vydajú rozhodnutia, ktoré by obmedzovali konanie podujatia, akcia sa uskutoční virtuálnou formou s tým, že všetky informácie a pokyny vám následne pošleme a budeme vás informovať, ako podujatie bude prebiehať. Každý účastník dostane svoj štartový balíček a bude si ho môcť vyzdvihnúť či už osobne počas prezentácie, alebo mu ho zašleme poštou. V posledných 4 mesiacoch sme zorganizovali viacero virtuálnych behov s početnou účasťou bežcov, všetky sa tešili veľkej obľube.
Ďakujeme vám za trpezlivosť, pochopenie a veľkú podporu, ktorej sa nám od vás dostáva. Vďaka patrí aj našim partnerom, hlavnému a regionálnemu hygienikovi, samospráve a to najmä Magistrátu Hl. Mesta SR Bratislava, mestskej a štátnej polícii a ďalsím zložkám, s ktorými denno denne konzultujeme aktuálnu situáciu a hľadáme spôsob ako podujatie pri dodržaní všetkých potrebných opatrení uskutočniť. Veľká vďaka patrí aj poslancom Národnej rady SR Karolovi Kučerovi a Richardovi Nemcovi, ktorí sú aktívnou súčasťou celého tohto procesu.
Jozef Pukalovič
riaditeľ ČSOB Bratislava marathon

 

About the Author

By Tomas / Administrator on aug 20, 2020