INFORMÁCIA O PRÍPRAVÁCH ČSOB BRATISLAVA MARATHON

Milí bežci, prípravy 15. ročníka ČSOB Bratislava marathon plynulo pokračujú a k dnešnému dňu sa nevyskytli okolnosti, ktoré by bránili jeho konaniu v presunutom termíne – prvý septembrový víkend (04.-06.09.2020). Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala a s cieľom dodržať aktuálne epidemiologické a hygienické opatrenia a odporúčania sme pristúpili k niektorým organizačným a programovým zmenám a úpravám, o ktorých by sme vás radi informovali. Našim absolútne primárnym cieľom je pripraviť pre vás kvalitné a bezpečné podujatie po všetkých jeho stránkach spĺňajúce všetky potrebné náležitosti. Najzásadnejšou témou je pre nás aktuálne okrem sprísnených hygienických opatrení a s tým spojených zvýšených organizačných nárokoch, najmä praktická realizácia limitu počtu osôb na 1000 v rámci sektoru podujatia v jednom momente, tak ako to vyplýva z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 03.07.2020.

 

PIATOK 04.09.2020
detské behy sa presúvajú zo soboty dopoludnia na piatkový podvečer (04.09.2020) – štart bude prebiehať v niekoľkých vlnách s výraznejšími rozostupmi medzi štartami – od 18:00

 

SOBOTA 05.09.2020
10km beh sa uskutoční v dopoludňajších hodinách so štartom v dvoch samostatných a nezávislých vlnách o 09:00 a 10:30 (druhý štart sa využije v prípade ak počet prihlásených na disciplínu presiahne 1000)

minimaratón 4,2km sa uskutoční rovnakým spôsobom v popoludňajších hodinách so štartom o 15:00 a 16:00 (druhý štart sa využije v prípade ak počet prihlásených na disciplínu presiahne 1000)

Z bezpečnostných a hygienických dôvodov sa neuskutočnia “Preteky lezúňov” a “Beh seniorov alebo Beh dobrých ročníkov”. S cieľom znížiť koncentráciu ľudí na podujatí bude obmedzený počet vystavovateľov a prezentačných stánkov v rámci centrálneho námestia v Eurovea. Z hygienických dôvodov sa nebude konať sobotňajšia Pasta Party.

 

NEDEĽA 06.09.2020
– ruší sa maratónska štafeta na 4×10,5km (detaily budeme komunikovať s prihlásenými účastníkmi)
– maratón (42,1km) – polmaratón (21,1km) a polmaratónska štafeta (4×5,5km) sa pobeží s vlnovými štartami s výraznejšími časovými rozostupmi. Aktuálne prebiehajú rokovania o finálnej verzii trate a detailnom harmonograme štartov. Veríme, že v priebehu najbližších dní vás budeme informovať o jej finálnej podobe. Našim cieľom je pripraviť maximálne atraktívnu trasu pri zachovaní a dodržaní opatrení a bežného chodu mesta.

Na základe týchto okolností s cieľom vyjsť viacerým z vás v ústrety a s pochopením pre tohtoročnú špecifickú situáciu, sme sa rozhodli opätovne otvoriť už raz ponúkanú možnosť pre-registrácie na niektorý z ďalších ročníkov podujatia 2021, 2022 alebo 2023, darovanie štartovného ďalšej osobe, prípadne na zaslanie štartového balíčka poštou na naše náklady (v rámci aprílového otvorenia využilo túto možnosť zhruba 250 účastníkov). Presný link a informácie budú zverejnené v úvode nasledujúceho týždňa. Deadline na využitie niektorej z týchto možností je nedeľa 09.08.2020, dovtedy by už mala byť známa aj finálna podoba nedeľného programu a trate behov na maratónsku nedeľu 06.09.2020.

Situácia, ktorá vo svete nastala kladie na nás organizátorov tento rok zvýšené a nepoznané nároky. Stavia nás v mnohých prípadoch pred bezprecedentné rozhodnutia, ale všetci v Bratislava marathon team aj s podporou samosprávy a našich partnerov veríme, že to spoločne zvládneme. Urobíme všetko čo bude v našich možnostiach, aby ročník 2020 ostal v pamäti všetkých ako ročník, ktorý sa vyznačoval priateľskou atmosférou, vzájomným rešpektom a toleranciou, zdravou športovou súťaživosťou a hlavne bol o stretnutí optimisticky naladených ľudí milujúcich a oslavujúcich šport a zdravý pohyb.

Ďakujeme vám všetkým za porozumenie, pochopenie a neustálu podporu. Želáme vám príjemné leto a tešíme sa na stretnutie na jeseň v Bratislave.

About the Author

By Tomas / Administrator on júl 20, 2020