PROPOZÍCIE

ČSOB zimná séria 2020/2021
„VIRTUÁLNE BEHY“

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Termíny 2020:

1. séria v termíne – 07.11.-15.11.2020 – iba „Virtuálne preteky“  – Halloweenská séria

2. séria v termíne – 05.12.-06.12.2020 – iba „Virtuálne preteky“ – Mikulášska séria

Predbežné termíny 2021:

3. séria v termíne – 09.01.2021 – Trojkráľová séria

4. séria v termíne – 13.02.2021 – Valentínska séria

5. séria v termíne – 06.03.2021 – MDŽ séria

Vzdialenosť a kategórie:

 1. Deti „A“ – 500m – do 9 rokov vrátane (rok narodenia 2011 a mladší)
 2. Deti „B“ – 1000m – od 10 rokov do 14 rokov vrátane (rok narodenia 2006 – 2010)
 3. 5 km alebo 10km

Muži:

 • M do 39 rokov                                      (rok narodenia 1981 – 2002/2005)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov                  (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov                   (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov            (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov                                       (rok narodenia 1981 – 2002/2005)
 • Ž40  –vek 40 – 49 rokov                   (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50  –vek 50 – 59 rokov                   (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60  –vek 60 a viacej rokov             (rok narodenia 1960 a skôr)

Vekový limit:              15 rokov – 5km                                               (rok narodenia 2005 a starší)

                                       18 rokov – 10km                                            (rok narodenia 2002 a starší)

Hlavní funkcionári:                           Riaditeľ pretekov:                                        Jozef Pukalovič

                                                           Technický riaditeľ:                                          Peter Pukalovič

                                                           Športový riaditeľ a vedúci rozhodca:      Tomáš Willwéber

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek počas stanoveného víkendu (sobota-nedeľa).

Trať: Úlohou účastníkov bude počas daného víkendu zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolí, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá pre dospelých: Pri registrácii na virtuálne preteky si pretekár zvolí vlastnú trasu behu a vzdialenosť 5 alebo 10km. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Pravidlá pre deti: Detské virtuálne behy sú nesúťažného charakteru. Rodičia po skončení behu nahrajú dosiahnutý čas do výsledkového systému. Link na nahratie vám príde po úhrade spolu so štartovým číslom. Informáciu o dosiahnutom čase vo formáte hodina:minúta:sekunda: „00:01:52“ nahráte do systému. Pri detských behoch nebude vytvorené poradie podľa dosiahnutých časov, deti budú radené podľa štartových čísiel alebo abecedne. Deti si budú môcť stiahnuť svoj diplom uvedený pri mene pri výsledkoch.

Účastnícky limit:  bez limitu

Registrácia: on-line !!!

Na jednotlivé série je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (*.gpx súbor vášho výkonu). 

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné – bez závislosti od dátumu platby:
Deti – 5 €
Dospelí – 10 €

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnoukartou  táto forma úhrady vám umožní hneď siverifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovejlistine – doporučuje sa
 • platba prostredníctvom internetbankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Vyhodnotenie a vecné ceny: Absolútne poradie muži a ženy. Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 muži a ženy na 5km a 10km.

 Dôležité upozornenie organizátora !!!

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých behov je kombinácia aktívneho športu pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení“.

Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť sa po určitom čase športovo konfrontovať s ďalšími bežcami. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Bolo by to v absolútnom rozpore s celým nastavením toho ako sa bežecká komunita okolo „Bratislava marathon eventov“ vyvíja a aj v rozpore so zásadami a  princípmi Fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo na detailnejšiu kontrolu a verifikáciu nahratých výsledkov v prípade, že dôjde k podozreniu, že nahratý výsledok nie je v súlade s propozíciami, alebo pravidlami Fair-play!

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti.


Štartový balík zahŕňa:       

 • účastnícku medailu*
 • štartovú obálku s grafikou podujatia
 • on-line štartové číslo s menom (neprenosné),
 • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť vyhrať vecné ceny v rámci žrebovania zo všetkých účastníkov.

*Medaila je súčasťou štartového balíka pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, v rámci každého podujatia  ČSOB zimnej série (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaily sa budú posielať každému účastníkovi zvlášť na adresu, ktorú zadá v registračnom formulári.

Tričko:

V rámci registrácie je možné si zakúpiť tričko ALPINE PRO s grafikou podujatia za 15€. V prípade záujmu kontaktujte info@becool.sk.

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk alebo tomas@becool.sk.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon team


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: