PROPOZÍCIE

„ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 2019/2020“

Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, BE COOL BORY, s.r.o., Mestské lesy Bratislava, MČ Dúbravka, MČ Nové mesto, MČ Petržalka, MČ Vrakuňa a MČ Staré mesto -Eurovea

Termín:     


1.  09.11.2019 – sobota – Lesopark Vrakuňa (MČ Vrakuňa, Bratislava)             

2.   07.12.2019 – sobota – Rock Café Bratislava (MČ Dúbravka, Bratislava)

3.   11.01.2020 – sobota – Železná studienka (MČ Nové mesto, Bratislava)

4.   08.02.2020 – sobota – Draždiak Petržalka (MČ Petržalka, Bratislava)

5.   07.03.2020 – sobota – Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava)

Štart behu:              10:30 hod.  štart – detské behy

                                    11:00 hod.  štart – 10 km behu

                                    11:10 hod.  štart – 5 km behu

                                (presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

Dĺžka trate:            A) deti – 300m / 600m / 800m

B) dospelí: 5km alebo 10 km

Novinka:  Účastnícku magnetku v detskej aj dospelej kategórii (bez ohľadu na vzdialenosť) dostane každý pretekár. Magnetka sa bude odovzdávať v cieli pretekov. Magnetky budu zapadať do seba, čo po odbehnutí poslednej piatej série vytvorí zaujímavú mapu Bratislavy.

Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetkých päť pretekov (platí pri prihlásení do 1. časti ČSOB Zimnej série. Ak tento termín nestihnete, je potrebne prihlásiť sa na každú časť jednotlivo):

dospelí 50,-Eur / deti,-10 eur.  

Špeciálny hodnotiaci systém „ ČSOB Zimná séria 2019/2020“

Po ukončení všetkých zimných sérií sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za všetkých päť behov. Po skončení všetkých piatich behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých piatich behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení. Po skončení druhých, tretích a štvrtých pretekov sa vytvoria aj priebežné výsledky na 5km a 10km. Celkové výsledky budú vyhlásené a víťazi odmenení v sobotu 04.04.2020 na ČSOB Bratislava marathon 2020.

Hlavní funkcionári:                Riaditeľ pretekov:                                  Erik Baláž

                                               Technický riaditeľ:                                 Peter Pukalovič

                                               Športový riaditeľ:                                   Jozef Pukalovič

                                               Vedúci rozhodca:                                   Dag Bělak

                                               Asistent vedúceho rozhodcu:                Tomáš Willwéber

Prihlášky:               online prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com

(do 06.11.2019, 04.12.2019, 08.01.2020, 05.02.2020 a 04.03.2020)

osobne  počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde informačný mail spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

 1. Vyhlásenie o zdravotnom stave,

Predtým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového čísla (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným“Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 03.11.2019, 01.12.2019, 05.01.2020, 02.02.2020 resp. 01.03.2020 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v ďalších pretekoch, resp. v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania podujatia (t.j. od pondelka), má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia, resp. na ďalších pretekoch zo série.

Preregistrácia je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať pre-registrácie postupne ako mu budú nahlasované. Preregistrácia v deň pretekov nie je možná, preregistrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušného preteku ! Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:
                                  • A –do 6 rokov                                  (rok narodenia 2014 a mladší) – 300 m
                                  • B – 7až 10 rokov                               (rok narodenia 2010 – 2013) – 600 m
                                  • C – 11 až 15rokov                            (roknarodenia 2005 – 2009) – 800 m

Vekový limit:         15 rokov  – 5km                                    (rok narodenia 2005 a starší)

                               18 rokov – 10km                                   (rok narodenia 2002 a starší)

Kategórie:              Muži:

 • M do 39 rokov                                (rok narodenia 1981 – 2002/2005)
 • M40 –  vek 40 – 49 rokov              (rok narodenia 1971 – 1980)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov               (rok narodenia 1961 – 1970)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov          (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov                                (rok narodenia 1981 – 2002/2005)
 • Ž40  – vek 40 – 49 rokov                (rok narodenia 1971 – 1980)
 • Ž50  – vek 50 – 59 rokov                (rok narodenia 1961 – 1970)
 • Ž60  – vek 60 a viacej rokov          (rok narodenia 1960 a skôr)

Poznámka: zaraďovanie do kategórií, ako aj vyhodnodcovanie sa posudzuje podľa roku 2020, aby sme mohli zjednotiť výsledky za všetky preteky série.

Účastnícky limit:    1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine. 

Časový limit:          1:30 hod od štartu behu. 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

1. ČSOB zimná séria 09.11.2019 Lesopark Vrakuňa (MČ Vrakuňa, Bratislava):

 • v piatok             08.11.2019 od 10:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu            09.11.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

2. ČSOB zimná séria 07.12.2019 Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava):

 • v piatok             06.12.2019 od 10:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu            07.12.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

3. ČSOB zimná séria 11.01.2020 Železná studienka (MČ Nové mesto, Bratislava):

 • v piatok             10.01.2020 od 10:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu            11.01.2020 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

4. ČSOB zimná séria 08.02.2020 Draždiak Petžalka (MČ Petržalka, Bratislava):

 • v piatok             07.02.2020 od 10:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu            08.02.2020 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

5. ČSOB zimná séria 07.03.2020 Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava):

 • v piatok             06.03.2020 od 10:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu            07.03.2020 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové čísla vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa beh koná (piatok), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:         

A) Deti    – jednotné štartovné 3 ,- €

B) Dospelí

1. ČSOB zimná séria 09.11.2019:         

– do 03.11.2019 – 12,-€                                        

– od 04.11.2019 – 15,-€                                       

1. ČSOB zimná séria 07.12.2019:         

– do 01.12.2019 – 12,-€                                        

– od 02.12.2019 – 15,-€                                       

2. ČSOB zimná séria 11.01.2020:         

– do 05.01.2020 – 12,-€                                        

– od 06.01.2020 – 15,-€                                       

3. ČSOB zimná séria 08.02.2020:         

– do 02.02.2020 – 12,-€                                        

– od 03.02.2020 – 15,-€       

4. ČSOB zimná séria 07.03.2020:         

– do 01.03.2020 – 12,-€                                        

– od 02.03.2020 – 15,-€       

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej tour je zvýhodnená cena 50,-€. 

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine podujatia na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo s menom (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)
 • občerstvenie v cieli a na trati (10km) – čaj alebo voda, v závislosti od počasia
 • ovocný bufet v cieľovom zázemí
 • čip na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)
 • SMS s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu
 • možnosť uschovať si osobné veci v úschovni
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • účastnícku magnetku po každej ČSOB zimnej sérií.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhradyvám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie:  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie,kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového čísla za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Meranie časov:       Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.ska následne aj na bratislavamarathon.com

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií.Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou,že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp.akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklov organizátora, polície,zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Vecné ceny:            1. Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.

2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórií vyhodnotený po súčte všetkých piatich časov (5 a 10km) získa špeciálnu cenu víťaza: „ČSOB  Winter Tour 2019/2020” od generálneho partnera podujatia spoločnosti ČSOB. Cena bude odovzdaná na ČSOB Bratislava Marathon 2020.

3. Najrýchlejší Bratislavčan, najrýchlejšia Bratislavčanka vyhodnotení po súčte všetkých piatich časov (5 km a 10 km) získa špeciálnu cenu víťaza: „Bratislava Winter Trophy 2019/2020“. Cena bude odovzdaná na ČSOB Bratislava Marathon 2020.

Informácie:             Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com

Kontakty:  registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk
šport: – telefón 0910 761 556, e-mail: tomas@becool.sk 

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC:                         Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!


Organizátori:

Generálny partner:

Auto partner:

Hlavný partner a partner detských behov a minimaratónu

Technický partner:

Partner 10 km:

Partner štafetového polmaratónu:


Partner zdravia:


Partneri:

 

 

 

 

 

S podporou: