Štart: 06.04.2019 (sobota) o 14:00 hod. (ako súčasť minimaratónu, v rámci posledného vlnového štartu)

Dĺžka trate: 4,2 km

Popis trate: Pribinova ulica, Most Apollo, petržalská hrádza, Starý most

Štartovné: jednotné štartovné nezávisle od dátumu platby 2€ Dobrovoľné štartovné: Okrem základného štartovného vo výške 2€, môže každý účastník prispieť ľubovoľnou čiastkou 2, 3, 4 a viac €, pričom takto vyzbieraná suma bude použitá organizátorom v celom rozsahu na vybudovanie oddychovej zóny pre seniorov v niektorej z bratislavských lokalít (nábrežie, park, lesné prostredie v okolí Bratislavy)

Štartové číslo: každý účastník dostane pri prezentácií štartové číslo, ktoré ho oprávňuje aktívne sa zúčastniť disciplíny.

Ambasádori: Eva Seidlová – narodená v roku 1948, maratónkyňa s bilanciou úctyhodných 389 maratónov s osobným maximom v čase 03:03:24, dlhoročná vodička na ČSOB Bratislava marathon v disciplíne maratón, víťazka ankety „Bojovníčka roka 2016“ Ján Hazucha – narodený v roku 1943, víťaz Boston a New York maratónu v kategórií 70-74 rokov, osobný rekord 3:05:42, víťaz ankety „Bojovník roka 2016″

Koordinátor: Tamara Gaľová, tamara@becool.sk

Štartový koridor: Pribinova ulica, Eurovea

Kategórie: veková hranica na prihlásenie je 60 rokov, ročník narodenia 1959 a starší

Prihlasovanie (registrácia)

  • do 29.03.2019 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
  • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

  • 03.04. – 04.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
  • 05.04.v čase od 9:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
  • 06.04.2019 v čase od 08:00 do 13:00 hod. (EUROVEA Bratislava) – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa!

Odmeny: Každý účastník pretekov dostane v cieli medailu a občerstvenie.


Organizátori:

Generálny parner:

Auto partner:

Športový partner:

Partner 10 km:

Partner štafiet:

Partner štafiet:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

Produktoví partneri:

 

 

Partner registrácie:

Hlavný mediálny partner:

Mediálni partneri:

 

 

 

S podporou: