Hlavný partner disciplíny: Birell

Štart: 06.04.2019 (sobota) o 16:00 hod.

Účastnícky limit: 1500 účastníkov

Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • do 31.12.2018 14 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 18 €
 • od 16.02.2019 do 05.04.2019 20 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava)

 • do 31.12.2018 9,8 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 12,6 €
 • od 16.02.2019 do 05.04.2019 14 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • do 31.12.2018 12 €
 • od 01.01.2019 do 15.02.2019 16 €
 • od 16.02.2019 do 05.04.2019 18 €

Čísla a čipy: Čip na meranie času sa nachádza priamo na štartovom čísle. Štartové číslo je potrebné umiestniť si na prsiach. Štartové číslo musí byť umiestnené viditeľne, nesmie byť prekryté, poškodené alebo iným spôsobom znehodnotené.

Štartový koridor: Štartový koridor bude rozdelený na 3 zóny podľa zadaných časov, preto vás žiadame dôsledne vyplniť údaje v prihláške.

Kategórie: Muži:

 • M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2004)
 • M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

 • Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2004)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
 • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr

Prihlasovanie (registrácia)

 • do 29.03.2019 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:

 • 03.04. – 04.04.2019 v čase od 12:00 do 19:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
 • 05.04. v čase od 9:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 06.04.2019 v čase od 08:00 do 15:00 hod. (EUROVEA Bratislava) – len zaregistrovaní účastníci – iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa!

Odmeny: Vecné ceny získajú prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí a vo vekových kategóriách.


Organizátori:

Generálny parner:

Auto partner:

Športový partner:

Partner 10 km:

Partner štafiet:

Partner štafiet:

Partner pretekov lezúňov:

Partner zdravia:

Partneri:

 

 

 

Produktoví partneri:

 

 

Partner registrácie:

Hlavný mediálny partner:

Mediálni partneri:

 

 

 

S podporou: