AXA Run & Fun

7. ročník

Najväčšie štafetové preteky 3členných družstiev dospelých a detí

Pokyny a základné informácie

Hlavný usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a Bratislavským maratónom, o.z. 

Miesto a dátum konania: Bratislava, Slovenská republika, Eurovea, 15.06.2019

Disciplíny a program podujatia:

09:00     Ladies štafeta – 3 x 4 km (ženské družstvá)                              

Hobby štafeta – 3 x 4 km (zmiešané družstvá)

11:00     Detské štafety – 3 členovia 3 x 250 m                         

11:30     Detské štafety – 3 členovia 3 x 600 m     

16:00     Kráľovská štafeta – 3 x 9 km (zmiešané družstvá)  

Trať: 4 km a 9 km (mapa)

Hlavní funkcionári:               

Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ: Jozef Pukalovič

Štartovné za 3-členné družstvo (v závislosti od dátumu platby):

do 15.05.2019

 •              Detské štafety                                  – 12 €  
 •              Ladies štafeta                                  – 36 €       
 •              Hobby štafeta                                  – 36 €
 •              Kráľovská štafeta                            – 42 €

od 16.05.2019 do 15.06.2019

 •              Detské štafety                                  – 15 €  
 •              Ladies štafeta                                  – 42 €       
 •              Hobby štafeta                                  – 42 €       
 •              Kráľovská štafeta                            – 48 €       

Všetci účastníci štafetových behov zo 14. ročníka ČSOB Bratislava marathon 2019 majú možnosť využiť „Voucher“ s 15% zľavou zo štartovného na štafetu. Pre uplatnenie zľavy pošlite mail na registracia@becool.sk

Štartovné na podujatí obsahuje:

 •          
 •   štartové číslo (čip bude umiestnený na štartovom čísle označenom písmenkom C);
 •              názov štafety na štartovom čísle pri prihlásení sa a zaplatení štartovného do 31.05.2019 (v on-line formulári je potrebné uviesť názov štafety);
 •              medailu po dobehnutí do cieľa pre každého člena štafety vrátane detí !!!;
 •              občerstvenie v cieli (pri kráľovskej štafete aj občerstvenie na trati);
 •              SMS s výsledným časom ak si zadáte pri on-line prihlásení sa číslo mobilného telefónu;
 •              on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia;
 •              možnosť využiť šatne na prezlečenie;
 •              možnosť uložiť si osobné veci do úschovne.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

a)     Prehlásenie o zdravotnom stave,

b)     Prehlásenie o zdravotnom stave podpísané osobou, pre ktorú balík preberáte (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka inej štafety ako tej, ktorej ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Prihlasovanie (registrácia) :

 •              do 12.06.2019 do 18:00 hod. on- line prostredníctvom www.bratislavamarathon.com a predpredaj.sk
 •              14.06.2019  v čase  od 12:00 hod. do 18:00 hod. osobne (Eurovea)
 •              15.06.2019  v čase  od 08:00 hod. do 14:00hod. osobne  (Eurovea)

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

 •              14.06.2019  v čase  od 12:00 hod. do 18:00 hod. (Eurovea)
 •              15.06.2019  v čase  od 08:00 hod. do 14:00 hod. (Eurovea)

Registrácia:

on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com

Prihlásiť sa na niektorú z disciplín podujatia, či už pred jeho začiatkom alebo počas podujatia, je možné iba vyplnením online prihlasovacieho formulára. Účastník v plnej miere a rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť vyplnených údajov, vrátane akceptovania/neakceptovania súhlasov a prehlásení v rámci prihlasovacieho formulára a berie na vedomie dôsledky z toho vyplývajúce. Účastník svojou účasťou na akcii potvrdzuje a verifikuje pravdivosť údajov uvedených v prihlasovacom formulári.

Upozornenie:

Nenechávajte si svoju prezentáciu na poslednú chvíľu, budete mať čas v kľude sa pripraviť na štart a užiť si atmosféru podujatia !!!

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte dokladom totožnosti. V prípade ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka, prineste “Prehlásenie o zdravotnom stave” podpísané osobou, pre ktorú balík preberáte. Za štafetové družstvo stačí, ak ho príde prezentovať jeden člen štafety, takisto s podpísaným “Prehlásením o zdravotnom stave” od všetkých členov štafety.. 

Možnosti platenia štartovného:

a) platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na www.bratislavamarathon.com a predpredaj.sk,

b) osobne pri prezentácii (kartou alebo v hotovosti).

Výška štartovného závisí od dátumu, kedy bola platba v hotovosti alebo platobnou kartou zaplatená (nie od dátumu prihlásenia sa v systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení a v štartovej listine si registráciu štafety môžete hneď verifikovať.  Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Vekový limit:

Kráľovská štafeta – 16 rokov (ročník narodenia 2003 a starší)

Detské štafety 3 x 250 m: 2013-2019

Detské štafety 3 x 600 m: 2004-2012

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie:

Každý účastník získa po dobehnutí do cieľa individuálne občerstvenie (pri kráľovskej štafete bude pripravené aj občerstvenie na trati).

Pokyny:

Presné pokyny o odovzdávke štafiet budú zverejnené na web stránke podujatia www.bratislavamarathon.com v priebehu  mesiaca máj.

Meranie časov:

Meranie zabezpečuje VOS-TPK pomocou čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky:

Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com.    

Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638, e-mail:
registracia@becool.sk

Odmeny:

Najlepšie 3 družstvá v každej disciplíne – hobby štafeta, ladies štafeta, kráľovská štafeta – dostanú vecné ceny. Vecné ceny v rámci kráľovskej štafety dostane aj najrýchlejšie družstvo tvorené výlučne mužmi, ženami, resp. zmiešané, ak už nie je ocenené v rámci celkového poradia kráľovskej štafety.

Zdravotná a záchranná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícií rýchla zdravotná a záchranná služba.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.05.2019 má štafeta možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak štafeta oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 01.06.2019 do 14.06.2019, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu
registracia@becool.sk , najneskôr do 31.05.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia v čase od 01.06.2019 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, štafeta bude diskvalifikovaná.

Protesty:

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Tešíme sa na Vás !!!

Generálny partner
Hlavný mediálny partner
S podporou

Organizátor